artykuł nr 1

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mokrsko...

Termin składania ofert: 11.08.2023 r.
artykuł nr 2

Zorganizowanie na terenie Gminy Mokrsko Lokalnego Programu Mikrograntów

artykuł nr 3

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mokrsko do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku oraz do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece w roku szkolnym 2022/2023

artykuł nr 4

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka - II postępowanie

Szczegółowy rodzaj nadzorowanych robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn: „Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka” znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=913&x=4&y=77&n_id=3081

artykuł nr 5

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka

  1. Szczegółowy rodzaj nadzorowanych robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn: „Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka” znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=913&x=4&y=77&n_id=3081