artykuł nr 1

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i jego regulamin pracy

W celu prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mokrsku, jako organ opiniodawczo- doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

  1. Wójt Gminy- Przewodniczący
  2. Sekretarz Gminy- Zastępca Przewodniczącego
  3. Stanowisko ds. społecznych i kancelaryjnych- Sekretarz Zespołu

Zarządzenie ws. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz regulamin