artykuł nr 1

Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Mokrsko (5 lipca 2024 r.)

artykuł nr 2

Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy Mokrsko (19 czerwca 2024 r.)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (5 czerwca 2024 r.)

artykuł nr 4

Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2024 r.)

artykuł nr 5

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 maja 2024 r.)

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mokrsko na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 465 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2024 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2024-2035. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 433 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Mokrsko do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej. 570 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw w Gminie Mokrsko. 416 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mokrsko. 335 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Mokrsko. 321 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mokrsko. 393 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko. 374 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer