artykuł nr 1

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i sposobie udostępniania informacji