artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Mokrsko

znajduje się w pokoju nr 2 na parterze. Rejestr prowadzi Sekretarz Gminy.