artykuł nr 1

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

obrazek

Badanie kontrolne NSP 2021 od 12 do 24 listopada 2021. Szczegóły w załączniku.

Dziękujemy za udział w NSP 2021

NSP 20201

Edycja 6 kwietnia 2021:

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;

dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Link do ustawy:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html

artykuł nr 2

Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis...

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
artykuł nr 3

Obchód przedspisowy 2011

OBCHÓD PRZEDSPISOWY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
artykuł nr 4

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011