artykuł nr 1

Baza danych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą

W załączniku znajduje się baza danych teleadresowych podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą, działających na terenie powiatu wieluńskiego.

artykuł nr 2

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie – ogólne zagadnienia

 

Jest takie marzenie, wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, płci, rasy i kultury, w jakiej się wychowali aby żyć w przyjaznym świecie, wśród życzliwych ludzi, cieszyć się ich szacunkiem i móc na nich liczyć w trudnych chwilach. To pragnienie skłania nas do okazywania innym życzliwości, doberj woli, zaufania. Są jednak ludzie, którzy takie zachowanie uważają za oznakę słabości i uległości, a siebie uznaja za silniejszych i ważniejszych.

 

,,Na początku było jak w raju. Piekło zaczęło się przy pierwszych sytuacjach, gdy każde z nas chciało czegoś innego

Formy przemocy, czyli sposoby wymuszenia uległości są dowolne: od szantażu (,, odejdę od ciebie", ,,zabiję się", ,,nie dam ci pieniędzy"), przez zastraszanie krzykiem i wrogimi gestami, poniżanie ( wyzwiska, ignorowanie milczeniem), nękanie, aż po użycie siły fizycznej ( popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie) – który sposób będzie skuteczny, ten będzie używany w przyszłości.

 

,, To nie miało się już więcej zdarzyć" – a dzieje się to coraz częściej, przy drobniejszych okazjach.

 

Osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie zadają sobie dwa podstawowe pytania:

  1. ,, co ja robię żle"?

  2. ,, co jest ze mną nie tak"?

 

W odpowiedzi robią rachunek sumienia, znajdują błędy w swoim zachowaniu,

pogrążają się w rozpaczy, tracą wiarę w swoje możliwości, boją sie podejmować jakiekolwiek decyzje.

 

Jeśli zatem doświadczasz w swojej rodzinie przemocy, to od tej pory przyjmij za oczywiste, że:

 

  • przemoc rodzi się w sprawcy i w nim tkwi jej przyczyna, a nie w Tobie,

  • przemoc jest przestępstwem – Ty jesteś niewinna, choć sprawca mówi coś innego,

  • sprawca potrzebuje Twojego lęku i poczucia zależności od jego łask – ZRÓB COŚ DLA SIEBIE, bez niego; skorzystaj w tym ze wsparcia zaufanych osób,

  • tajemnica chroni sprawcę- opowiedz zaufanym ludziom o przemocy w Twojej rodzinie, chroń siebie i rodzinę ujawniając tajemnicę sprawcy,

  • nie wstydz się mówić o swoich bolesnych przeżyciach – wstyd pozostaw sprawcy,

  • uwolnienie się od przemocy i jej skutków jest tym trudniejsze, im dłużej jej doświadczasz – nie zwlekaj, skorzystaj z pomocy specjalistów w tej dziedzinie.