artykuł nr 1

Przeciwdziałanie narkomanii

 

Konsekwencje używania narkotyków

 

Narkotyki charakteryzują sie możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich dalszego stosowania, wykazując taki rodzaj działania, że osobie zażywającej stwarza ono przyjemność i poprawia samopoczucie – niosą ryzyko powstania zależnosci psychicznej, polegającej na regularnej chęci przeżywania różnych sytuacji pod wpływem narkotyku.

 

Ponadto uważa się, że wielkość przyjmowanych dawek narkotyku wywołującego zależność fizyczną ( przyzwyczajenie organizmu do danej substancji psychoaktywnej) musi ulegać podwyższeniu, gdyż każda kolejna porcja narkotyku powoduje słabszą na niego reakcję – pojawia sie tzw. tolerancja.

 

Najpoważniejszym skutkiem zażywania narkotyków jest ich przedawkowanie, a także ostre i przewlekłe zaburzenia psychiczne.

 

Dlaczego uzależniamy się od narkotyków ?

 

Brak życiowych perspektyw, duża przestępczość i bezrobocie – to tylko niektóre czynniki związane ze środowiskiem społecznym, mogące przyczynić się do szukania tzw. ,,odskoczni"poprzez zażywanie narkotyków.

 

Rozbite rodziny, zachwiane relacje w rodzinach, brak wsparcia i porozumienia, nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców związane np. z nadużywaniem alkoholu generują wśród młodzieży postawy ucieczkowe, a narkotyk staje się jedną z form tej ucieczki. Niepewność i niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na stres – to tylko niektóre cechy jednostek podatnych na uzależnienia.

 


Czy wszystkie narkotyki możemy wrzucić do jednego worka?

 

Są ogromne różnice pomiędzy tym, jak działają rozmaite substancje psychoaktywne. Kofeina działa inaczej, niż alkohol, ecstasy, czy też kokaina.

Niektóre narkotyki otrzymywane są z roślin ( heroina, kokaina), inne na dridze syntezy ( amfetamina, LSD), ponadto im bardziej bezpośrednią drogą narkotyk dostaje się do krwioobiegu, tym efekt jego działania jest silniejszy, a ryzyko śmiertelnego przedawkowania większe.

 

Ogólnie wyróżniamy trzy główne typy działania narkotyków:

 

  1. typ pobudzający,

  2. typ uspokajający,

  3. typ halucynogenny

 

Jak zorientować się, że ktoś sięga po narkotyki

 

Kontakt z narkotykiem objawia się przede wszystkim w obrębie zmian zachowania danej osoby, przy czym zmiany te zależa od rodzaju zażytej substancji psychoaktywnej, a natężenie zmian w zachowaniu jest ściśle związane z ilością przyjętego narkotyku i8 nie zawsze musi być wyraznie widoczne.

 

W sytuacji zażycia narkotyków psychostymulujących ( amfetamina, kokaina) osoba będzie pobudzona, nienaturalnie pewna siebie, niekiedy może być nerwowa, a nawet agresywna, natomiast kiedy działanie narkotyku osłabnie, wówczas pojawić się mogą: ospałość, uczucie zmęczenia, przygnębienie i niechęć do czegokolwiek.

 

Środki halucynogenne ( LSD, grzyby halucynogenne) będą powodować silne zaburzenia zachowania objawiające się przede wszystkim w nieracjonalnych i dziwacznych wypowiedziach. Niekiedy, w przypadku większych dawek może dochodzić także do zaburzeń koordynacji motorycznej.

 

W przypadku używania środków z grupy opiatów ( heroina, morfina) zachowanie charakteryzować się będzie nadmiernym uspokojeniem, sennością ( opadające powieki), przerwami w wypowiedziach, natomiast przy objawach abstynencyjnych ( ,, odstawiennych") osoba będzie nerwowa i niespokojna.

 

Wiele podobieństw zauważymy również w przypadku, gdy osoba będzie pod wpływem środków uspokajających, czy też nasennych – po krótkim okresie euforycznego pobudzenia zachowanie j ej wyrażnie ,, przygaśnie" i nastąpi okres nienaturalnego uspokojenia, lub senności.

 

Pod wpływem preparatów konopii ( marihuana, haszysz) osoba może być nieco pobudzona, często nad wyraz gadatliwa i wesołkowata. Wypowiedzi mogą być chaotyczne i coraz bardziej oderwane od kontekstu rozmowy.

 

Działanie większości narkotyków można również identyfikować na podstawie wyglądu oczu oraz reakcji żrenic na światło. Po otwarciu oczu w jasno oświetlonym pomieszczeniu żrenice błyskawicznie zwężają się, a następnie powoli – przyzwyczajając się do natężenia światła powiększają się.

 

Testy do wykrywania narkotyków

 

Najprostszą i najtańswzą metodą wykrywania narkotyków w organiżmie są testy do badania obecności narkotyków, a dokładnie ich metabolitów w moczu. Są one dostępne w wielu aptekach ( ok. 10 – 20 zł). Trudność polega na tym, że każdy z nich wykrywa jeden konkretny narkotyk, lub jedną grupę narkotyków.

 

Z reguły opisywane testy wykrywają amfetaminę obecną w moczu ( 2-3 dni od momentu użycia); kokaina jest możliwa do wykrycia do kilkunastu godzin po użyciu ( szybki metabolizm narkotyku)

Heroina obecna w moczu wykrywana jest do 3 dni od momentu jej użycia, natomiast marihuana utzrmuje się na poziomie wykrywalnym najdłużej ( 3- 10 dni) po jednorazowym wypaleniu.

Poza rodzajem substancji długość okresu, kiedy narkotyki są wykrywane w moczu zależy także od wielkości przyjętej dawki, czasu i częstości przyjmowania narkotyku, wieku, wagi ciała, a nawet stanu zdrowia.