artykuł nr 1

Profilaktyka alkoholowa

 

KAMPANIA ,, POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE"

 

Drodzy rodzice

 

Czy kiedykolwiek poczuliście alkohol w oddechu swoich dzieci?

Czy zauważyliści jakiekolwiek zachowania mogące świadczyć, że są one pod wpływem alkoholu?

Czy wiecie, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą sięganie po napoje alkoholowe w trudnym wieku dojrzewania?


O tych sprawach chcielibyśmy z Wami porozmawiać.

O tym, że Wasze córki w stanie upojenia tracą nad sobą kontrolę i stają się łatwymi ofiarami molestowania seksualnego, zgwałceń i tzw. pigułek gwałtu.

O tym, że Wasi sięgający po alkohol synowie mogą w stanie nieświadomości i zamroczenia wkroczyć na drogę przestępstwa, niszcząc życiowe plany i marzenia.

O tym, co skłania Wasze dzieci do alkoholowych eksperymentów i czym te eksperymenty grożą.


Ale przede wszystkim o tym, jak zapobiegać problemowi picia alkoholu przez Wasze dzieci.

Otóż zdaniem psychologów jednym z kluczowych elementów jest tu wychowanie w rodzinie – właśnie w Waszych rodzinach najskuteczniej możnazapobiegać sięganiu przez dzieciaki po napoje alkoholowe, dlatego tak ważna jest Wasza - RODZICÓW postawa i zachowanie, Wasze kontakty z dziećmi.

 

 

    Dlaczego dzieci sięgają po alkohol?

 

Młodzi ludzie sięgaja po napoje alkoholowe w różnych sytuacjach życiowych i z różnych powodów, dość powszechne jest w tym wieku poczucie samotności, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami - alkohol traktują jako eliksir terapeutyczny.

 

Okres dojrzewania młodzieży to także okres buntu, poszerzenia pola niezależności, chęci do samodzielnego decydowania o sobie i swoich działaniach.

 

Piją Ci, którzy nie potrafią porozmawiać ze swoimi rodzicami, znajomymi lub zwyczajnie nie potrafią poprosić o pomoc – żyją w świecie swoich problemów i wydaje im się, że nic nie zmieni się już na lepsze.Alkohol daje im w tym momencie poczucie ulgi i wytchnienia; problemy chwilowo znikają.

Powodem picia może być także fakt, że alkohol dodaje odwagi.

 

Na picie młodych ludzi wpływ mają także wzięte z życia przykłady.Wielokrotnie od dziecka obserwują zachowania dorodłych, nierzadko swoich rodziców – dzieci, a potem nastolatki zapamiętują, że napięta mama jest wyluzowana, gdy wypije alkohol, a tatę najlepiej prosić o kieszonkowe zaraz po tym, jak opróżni trzecie piwo.

 

Bardzo ważna jest również moda na picie.Wchodząc w grupę rówieśniczą, która ma silny wpływ na ich zachowania, młodzi szybko orientują się, że bycie pijanym jest częścią społecznej tożsamości.

Wszyscy wokół nich sięgają po alkohol jako element zabawy, więc odmówienie alkoholu wymaga niezwykle silnych wewnętrznych wartości i asertywnej postawy

 

Czym to grozi?

 

Sięganie po alkohol przez osoby niepełnoletnie owocuje negatywnymi skutkami dla ich zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego.

Alkohol nie tylko niszczy zdrowie, ale przede wszystkim wpływa na ogólny rozwój nastolatka, w tym emocjonalny i społeczny, ogranicza zdolność uczenia się, zapamiętywania i logicznego rozumowania. Niejednokrotnie młodzi, inteligentni ludzie rezygnuja z ambitnych celów i marzeń, a czas, który powinien być okresem intensywnego nabywania wiedzy i doświadczeń jest marnowany.

Polepszanie nastroju dzięki alkoholowi jest proste i szybkie; zanika zatem jakakolwiek motywacja, by zmieniać i rozwijać swoje życie w inny sposób. Sporadyczne myśli o tym, że może lepiej to robić bez użycia alkoholu zostają natychmiast wyparte przez mechanizm chorobowy, zwany systemem iluzji i zaprzeczeń. Jest on niezwykle pomocny w utrzymaniu uzależnienia i izolowaniu młodego człowieka od rzeczywistości.