artykuł nr 1

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Mokrsko informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja sporządzona została w oparciu o ocenę jakości wody przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu 

Na terenie gminy Mokrsko eksploatowane są 2 wodociągi publiczne w Mokrsku oraz Ożarowie zaopatrujące w wodę blisko 5,5 tys. mieszkańców.