artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w...

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związki, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Mokrsko oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2023-2033".
artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu uchwały

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków