artykuł nr 1

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku

Głosowanie odbyło się w niedzielę 6 września 2015 roku w godzinach 6:00 - 22:00.

Pytania:

Pytanie nr

Treść pytania

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

1 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? TAK NIE
2 Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? TAK NIE
3 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? TAK NIE

 

 Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca referendum dostępna jest pod adresem: referendum2015.pkw.gov.pl

Załączniki:
Zestawienie wyników głosowania w Gminie Mokrsko.pdf 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacje Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu 6 września MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wygaśnięcie członkowstwa członka Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Ożarowie 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Składy komisji na dzień 2015-08-20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Składy obwodowych komisji do spraw referendum 452 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie o obwodach 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów referendalnych 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uprawnieniach niepełnosprawnych osób 354 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Głosowanie w kraju 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer