główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/149/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2019 r.

U c h w a ł a Nr IV/149/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000,00 zł.

Załączniki:
Uchwała108 KB