główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyworzeka od KM 0+000 do KM 1+254,5 o dł. 1,2545 KM na dz. Nr 697, 721, 736, 762, 792, 422. (część drogi gminnej NR 117053E)

Trwa dodawanie załączników. Ze względu na problemy z łączami internetowymi po wczorajszej burzy, proces ten jest opóźniony.