główna zawartość
artykuł nr 1

--ZAKOŃCZONY-- Udzielenie zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (pln) w wysokości do 800.000,00 zł na zadania inwestycyjne na 2009 r.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2009 r. w kwocie do 800.000,00 zł. Treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się w załacznikach.