główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

"Przebudowa drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko "Orlik") na działkach o nr ewid. 1154/3, 915 obręb Mokrsko"