główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie z 25 października 2010 - numery i granice obwodów do głosowania oraz wyznaczone siedziby OKW