główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Załączniki:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 6.08.2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.263 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych97 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2019 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki127 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dn. 12 września 2019 r. o obwodach głosowania210 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dn. 16.09.2019 r. o losowaniu w komisjach wyborczych193 KB
Wniosek o sporządzenie aktu do głosowania przez pełnomocnika.32 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.28 KB
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika.25 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych164 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z 23.09.2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych170 KB
Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych50 KB
Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych, z dn. 2 października 2019 r.MB
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mokrsko250 KB
postanowienie nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Komornikach150 KB
Godziny pracy komisji obwodowych w dniu 13 października 2019 rMB
Protokół OKW w Komornikach z posiedzenia z dnia 12 października 2019 r.840 KB
Uchwała OKW w Komornikach ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego639 KB
Informacja o składzie OKW w Komornikach na dzień 12 października 2019 r.154 KB
Dostępne podkategorie:
Zapytania komitetów wyborczych