główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

Załączniki:
USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy 355 KB
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z kalendarzem wyborczym437 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 225 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych96 KB
UCHWAŁA NR 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznejMB
UCHWAŁA NR 41/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. W sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowaniaMB
UCHWAŁA NR 46/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym743 KB
UCHWAŁA NR 39/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych441 KB
UCHWAŁA NR 45/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego798 KB
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika.25 KB
Wniosek o sporządzenie aktu do głosowania przez pełnomocnika.28 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.24 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dn. 26.04.2019 r. o dodatkowym zgłoszeniu kandydatów i losowaniu194 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika28 KB
Postanowienie nr 49/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dn. 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mokrsko176 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych249 KB
POSTANOWIENIE NR 68/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 19 KB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6MB
Poprawione Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6MB
Obwieszczenie OKW w Łodzi z dn. 2.05.2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6MB
Wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - uchwałyMB
Informacje obwodowych komisji wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu 26 maja 2019 r.503 KB
Dostępne podkategorie:
Zapytania komitetów wyborczych