główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2941. Data: 2015-11-19 12:11
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ?Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego? na potrzebę realizacji projektu: ?eMokrsko ? STOP wykluczeniu cyfrowemu? w ramach działania 8.3: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion? osi priorytetowej 8. ?Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013?
Wykonanie: Kamil Piekarski
2942. Data: 2015-11-18 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2943. Data: 2015-11-18 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2944. Data: 2015-11-18 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2945. Data: 2015-11-18 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2946. Data: 2015-11-18 12:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2947. Data: 2015-11-18 11:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2948. Data: 2015-11-18 11:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2949. Data: 2015-11-18 09:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie o silnym wietrze
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2950. Data: 2015-11-17 09:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2951. Data: 2015-11-17 08:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
2952. Data: 2015-11-17 08:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
2953. Data: 2015-11-17 08:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
2954. Data: 2015-11-16 15:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
2955. Data: 2015-11-16 15:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Kamil Piekarski
2956. Data: 2015-11-16 09:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszenie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2957. Data: 2015-11-16 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2958. Data: 2015-11-16 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - projekt na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2959. Data: 2015-11-16 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - projekt na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2960. Data: 2015-11-16 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - projekt na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2961. Data: 2015-11-16 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - projekt na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2962. Data: 2015-11-16 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - projekt na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2963. Data: 2015-11-16 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - projekt na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2964. Data: 2015-11-16 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2965. Data: 2015-11-13 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (18 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2966. Data: 2015-11-13 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (18 listopada 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2015-2022.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2967. Data: 2015-11-13 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (18 listopada 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2968. Data: 2015-11-13 13:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca przebudowy zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2969. Data: 2015-11-13 13:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca przebudowy zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2970. Data: 2015-11-13 13:13
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie na przygotowanie merytoryczne artykułów prasowych w ramach Zadania "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"
Wykonanie: Kamil Piekarski