główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2941. Data: 2016-01-22 12:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie o silnym mrozie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2942. Data: 2016-01-21 12:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie na Komisje 25-01-2016r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2943. Data: 2016-01-21 12:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2944. Data: 2016-01-21 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2945. Data: 2016-01-21 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2946. Data: 2016-01-21 09:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2947. Data: 2016-01-21 09:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2948. Data: 2016-01-21 09:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2949. Data: 2016-01-20 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. P. Płonka
Wykonanie: Anna Wiktorek
2950. Data: 2016-01-20 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Adam Szewczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. A. Szewczyka
Wykonanie: Anna Wiktorek
2951. Data: 2016-01-20 12:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe D. Chwaliński na początek kadencji
Wykonanie: Anna Wiktorek
2952. Data: 2016-01-20 08:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. Z. Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
2953. Data: 2016-01-20 08:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji Z. Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
2954. Data: 2016-01-20 08:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
2955. Data: 2016-01-19 14:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2956. Data: 2016-01-19 14:44
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2957. Data: 2016-01-19 14:43
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Kompleksowa RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2958. Data: 2016-01-15 12:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Działalność gospodarcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestracja działalności gospodarczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2959. Data: 2016-01-15 11:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2960. Data: 2016-01-15 11:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2961. Data: 2016-01-13 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2015, kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy z 27 listopada 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2962. Data: 2016-01-13 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2015, kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XII/2015
Wykonanie: Anna Wiktorek
2963. Data: 2016-01-12 08:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2964. Data: 2016-01-12 08:19
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2965. Data: 2016-01-11 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie do komisji konkursowej
Wykonanie: Anna Wiktorek
2966. Data: 2016-01-08 08:59
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2967. Data: 2016-01-07 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2968. Data: 2016-01-07 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ?zycznej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2969. Data: 2016-01-07 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych
Wykonanie: Anna Wiktorek
2970. Data: 2016-01-07 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek