główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2911. Data: 2016-04-05 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2912. Data: 2016-04-05 13:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE z dnia 5 kwietnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: skan postanowienia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2913. Data: 2016-04-05 13:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2914. Data: 2016-04-05 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2915. Data: 2016-04-05 13:37
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: usunięcie artykułu: POSTANOWIENIE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2916. Data: 2016-04-05 13:36
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: usunięcie artykułu: POSTANOWIENIE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2917. Data: 2016-04-05 13:36
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2918. Data: 2016-04-05 13:36
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2919. Data: 2016-04-05 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2920. Data: 2016-04-05 13:34
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2921. Data: 2016-04-05 13:33
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2922. Data: 2016-04-05 13:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XVIII sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
2923. Data: 2016-04-05 13:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2924. Data: 2016-04-05 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2925. Data: 2016-04-05 12:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2926. Data: 2016-04-04 14:54
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2927. Data: 2016-04-04 11:08
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycje
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2928. Data: 2016-04-01 14:59
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
2929. Data: 2016-03-31 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022, za 2015 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2930. Data: 2016-03-30 12:58
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na rok 2016
Wykonanie: Kamil Piekarski
2931. Data: 2016-03-30 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022, za 2015 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2932. Data: 2016-03-30 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022, za 2015 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2933. Data: 2016-03-30 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022, za 2015 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2934. Data: 2016-03-30 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022, za 2015 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2935. Data: 2016-03-29 14:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2936. Data: 2016-03-29 14:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2937. Data: 2016-03-29 14:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2938. Data: 2016-03-29 14:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ? Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2939. Data: 2016-03-29 14:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ? Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2940. Data: 2016-03-29 14:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gemoji image for :warning Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski