główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2881. Data: 2016-01-21 09:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2882. Data: 2016-01-21 09:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2883. Data: 2016-01-21 09:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2884. Data: 2016-01-20 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. P. Płonka
Wykonanie: Anna Wiktorek
2885. Data: 2016-01-20 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Adam Szewczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. A. Szewczyka
Wykonanie: Anna Wiktorek
2886. Data: 2016-01-20 12:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe D. Chwaliński na początek kadencji
Wykonanie: Anna Wiktorek
2887. Data: 2016-01-20 08:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2014 r. Z. Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
2888. Data: 2016-01-20 08:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji Z. Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
2889. Data: 2016-01-20 08:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
2890. Data: 2016-01-19 14:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2891. Data: 2016-01-19 14:44
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2892. Data: 2016-01-19 14:43
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Kompleksowa RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2893. Data: 2016-01-15 12:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Działalność gospodarcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestracja działalności gospodarczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2894. Data: 2016-01-15 11:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2895. Data: 2016-01-15 11:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2896. Data: 2016-01-13 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2015, kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy z 27 listopada 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2897. Data: 2016-01-13 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2015, kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XII/2015
Wykonanie: Anna Wiktorek
2898. Data: 2016-01-12 08:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2899. Data: 2016-01-12 08:19
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2900. Data: 2016-01-11 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie do komisji konkursowej
Wykonanie: Anna Wiktorek
2901. Data: 2016-01-08 08:59
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2902. Data: 2016-01-07 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2903. Data: 2016-01-07 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ?zycznej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2904. Data: 2016-01-07 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych
Wykonanie: Anna Wiktorek
2905. Data: 2016-01-07 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2906. Data: 2016-01-05 11:08
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2907. Data: 2016-01-05 10:59
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2016.
Dodatkowy opis redaktora: Kalendarzyk zebrań wiejskich na 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2908. Data: 2016-01-05 10:59
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2909. Data: 2016-01-05 08:00
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2910. Data: 2016-01-05 07:59
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski