główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2881. Data: 2016-06-03 14:26
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko i Krzyworzeka na dzień 3 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2882. Data: 2016-06-03 14:26
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko i Krzyworzeka na dzień 3 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2883. Data: 2016-06-03 14:22
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko i Krzyworzeka na dzień 3 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2884. Data: 2016-06-03 09:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu w roku 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2885. Data: 2016-06-03 09:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu w roku 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2886. Data: 2016-06-02 13:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2887. Data: 2016-06-02 13:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) o dł. 560m
Wykonanie: Kamil Piekarski
2888. Data: 2016-06-02 13:46
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2889. Data: 2016-06-02 13:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) o dł. 560m
Wykonanie: Kamil Piekarski
2890. Data: 2016-06-02 13:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2891. Data: 2016-06-02 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2892. Data: 2016-06-02 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2893. Data: 2016-06-02 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2894. Data: 2016-06-02 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2895. Data: 2016-06-01 11:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2896. Data: 2016-06-01 11:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2897. Data: 2016-05-31 11:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2898. Data: 2016-05-30 09:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2899. Data: 2016-05-25 15:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2900. Data: 2016-05-25 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2901. Data: 2016-05-25 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2902. Data: 2016-05-24 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji RG Nr XVI/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2903. Data: 2016-05-24 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2904. Data: 2016-05-24 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
2905. Data: 2016-05-24 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2016-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2906. Data: 2016-05-24 11:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2907. Data: 2016-05-24 11:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2908. Data: 2016-05-24 10:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: W dniu 27 maja 2016 r. kasa Urzędu Gminy Mokrsko będzie nieczynna
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2909. Data: 2016-05-24 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2910. Data: 2016-05-24 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieluń.
Wykonanie: Anna Wiktorek