główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2821. Data: 2015-12-28 13:55
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja strony
Wykonanie: Anna Wiktorek
2822. Data: 2015-12-28 10:38
Dział: Urząd » Urząd Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2823. Data: 2015-12-28 08:45
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2824. Data: 2015-12-28 08:42
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2825. Data: 2015-12-23 08:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2826. Data: 2015-12-22 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kartka świąteczna
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2827. Data: 2015-12-21 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2828. Data: 2015-12-21 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2015-2022.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2829. Data: 2015-12-21 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wieluńskim.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2830. Data: 2015-12-21 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2831. Data: 2015-12-21 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2832. Data: 2015-12-21 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2833. Data: 2015-12-21 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2834. Data: 2015-12-21 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XIV sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
2835. Data: 2015-12-21 14:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2836. Data: 2015-12-18 12:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2837. Data: 2015-12-18 12:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2838. Data: 2015-12-18 12:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2839. Data: 2015-12-16 12:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Starosta Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2840. Data: 2015-12-16 12:34
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/348/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2841. Data: 2015-12-16 12:33
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/348/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2842. Data: 2015-12-16 12:28
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2843. Data: 2015-12-16 12:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2844. Data: 2015-12-16 12:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV I 347 I 2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2845. Data: 2015-12-16 12:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV I 347 I 2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2846. Data: 2015-12-14 15:29
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
2847. Data: 2015-12-14 15:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
2848. Data: 2015-12-11 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2849. Data: 2015-12-11 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2850. Data: 2015-12-10 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wykonanie: Kamil Piekarski