główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2791. Data: 2017-04-14 12:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2792. Data: 2017-04-13 13:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2793. Data: 2017-04-13 10:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Stefaniak Tomasz - Przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Tomasz Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Przewodniczącego Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2794. Data: 2017-04-13 09:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia Wielkanocne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2795. Data: 2017-04-12 10:21
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2796. Data: 2017-04-12 08:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu w dniu 10.04.2017 r., decyzji nr 2/2017 o udzieleniu Wójtowi Gminy Mokrsko zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z budową zjazdów"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2797. Data: 2017-04-12 08:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu w dniu 10.04.2017 r., decyzji nr 2/2017 o udzieleniu Wójtowi Gminy Mokrsko zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z budową zjazdów"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2798. Data: 2017-04-11 12:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty konserwacyjne na Kanałach Skomlin - Toplin oraz Kopydłów - Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2799. Data: 2017-04-11 12:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty konserwacyjne na Kanałach Skomlin - Toplin oraz Kopydłów - Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2800. Data: 2017-04-11 12:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Roboty konserwacyjne na Kanałach Skomlin - Toplin oraz Kopydłów - Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2801. Data: 2017-04-11 12:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zniesienie zakazu wypuszczania drobiu z pomieszczeń inwentarskich lub zadaszonych wolier
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2802. Data: 2017-04-04 12:59
Dział: Programy i strategie » Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2803. Data: 2017-04-04 12:56
Dział: Programy i strategie » Program przeciwdziałania narkomanii
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2804. Data: 2017-04-04 12:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Mokrsko do nowego ustroju szkolnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2805. Data: 2017-04-04 12:48
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2806. Data: 2017-04-04 12:47
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2807. Data: 2017-04-04 12:46
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2808. Data: 2017-04-04 12:44
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2809. Data: 2017-04-04 12:42
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2810. Data: 2017-04-04 11:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2811. Data: 2017-04-04 11:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2812. Data: 2017-03-31 14:12
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2813. Data: 2017-03-30 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022
Wykonanie: Kamil Piekarski
2814. Data: 2017-03-27 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2815. Data: 2017-03-27 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2816. Data: 2017-03-27 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2817. Data: 2017-03-27 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2818. Data: 2017-03-27 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2819. Data: 2017-03-27 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2820. Data: 2017-03-27 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek