główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2791. Data: 2016-03-08 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2792. Data: 2016-03-08 09:52
Dział: Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2015.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2793. Data: 2016-03-08 09:50
Dział: Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2794. Data: 2016-03-08 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2795. Data: 2016-03-08 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2796. Data: 2016-03-08 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2797. Data: 2016-03-08 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2798. Data: 2016-03-08 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 4510E w miejscowości Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2799. Data: 2016-03-08 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2800. Data: 2016-03-08 09:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XVII sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
2801. Data: 2016-03-08 09:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2802. Data: 2016-03-08 09:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - harmonogram
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2803. Data: 2016-03-07 08:58
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2804. Data: 2016-03-07 08:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja na temat upraw które ucierpiały w skutek ujemnych skutków przezimowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2805. Data: 2016-03-07 08:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: informacja na temat upraw które ucierpiały w skutek ujemnych skutków przezimowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2806. Data: 2016-03-01 15:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na rok 2016
Wykonanie: Kamil Piekarski
2807. Data: 2016-03-01 15:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na rok 2016
Wykonanie: Kamil Piekarski
2808. Data: 2016-02-26 11:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ośrodek Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2809. Data: 2016-02-26 11:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ośrodek Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2810. Data: 2016-02-24 10:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2811. Data: 2016-02-24 10:38
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2812. Data: 2016-02-24 10:35
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2813. Data: 2016-02-24 10:34
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-ST za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2814. Data: 2016-02-24 10:34
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-ST za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2815. Data: 2016-02-24 10:33
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-PDP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2816. Data: 2016-02-24 10:32
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-PDP
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2817. Data: 2016-02-24 10:32
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2818. Data: 2016-02-24 10:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2819. Data: 2016-02-24 10:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2820. Data: 2016-02-24 10:28
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski