główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2761. Data: 2016-03-18 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2762. Data: 2016-03-18 13:21
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2763. Data: 2016-03-18 13:20
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2764. Data: 2016-03-18 08:50
Dział: Programy i strategie » Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2765. Data: 2016-03-18 08:49
Dział: Programy i strategie » Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2766. Data: 2016-03-18 08:48
Dział: Programy i strategie » Program przeciwdziałania narkomanii
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2767. Data: 2016-03-18 08:47
Dział: Programy i strategie » Program przeciwdziałania narkomanii
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2768. Data: 2016-03-17 12:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Opłaty za dostęp do Internetu - Beneficjenci "eMokrsko..."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2769. Data: 2016-03-17 12:07
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2770. Data: 2016-03-17 12:06
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2771. Data: 2016-03-17 11:29
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2772. Data: 2016-03-17 11:27
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2773. Data: 2016-03-16 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Program "Rodzina 500 plus"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2774. Data: 2016-03-16 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Program "Rodzina 500 plus"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2775. Data: 2016-03-16 14:53
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2776. Data: 2016-03-16 14:52
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2777. Data: 2016-03-16 14:41
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2778. Data: 2016-03-16 14:41
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2779. Data: 2016-03-16 14:40
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2780. Data: 2016-03-15 14:20
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja biuletynu:
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2781. Data: 2016-03-15 14:08
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2782. Data: 2016-03-15 14:00
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2783. Data: 2016-03-15 13:58
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2784. Data: 2016-03-14 12:50
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2785. Data: 2016-03-14 12:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2786. Data: 2016-03-11 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2787. Data: 2016-03-11 13:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2788. Data: 2016-03-08 12:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja na temat upraw które ucierpiały w skutek ujemnych skutków przezimowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2789. Data: 2016-03-08 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2790. Data: 2016-03-08 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek