główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2701. Data: 2016-07-19 08:47
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S za II kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2702. Data: 2016-07-19 08:46
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S za II kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2703. Data: 2016-07-19 08:46
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za II kw. 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2704. Data: 2016-07-19 08:44
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za II kw. 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2705. Data: 2016-07-15 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
2706. Data: 2016-07-15 10:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Stefaniak Tomasz - Przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Tomasz Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy za 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2707. Data: 2016-07-14 14:45
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2708. Data: 2016-07-14 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2709. Data: 2016-07-14 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Baza organizacji pozarządowych na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2710. Data: 2016-07-12 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2711. Data: 2016-07-12 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2712. Data: 2016-07-12 12:35
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2713. Data: 2016-07-12 12:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2714. Data: 2016-07-12 12:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2715. Data: 2016-07-12 12:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2716. Data: 2016-06-30 14:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 30.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2717. Data: 2016-06-30 14:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 30.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2718. Data: 2016-06-30 14:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2719. Data: 2016-06-30 14:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2720. Data: 2016-06-30 14:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2721. Data: 2016-06-30 14:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2722. Data: 2016-06-30 09:46
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zebraniu wiejskim w sołectwie Jasna Góra.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o zebraniu - Jasna Góra 7 lipca 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2723. Data: 2016-06-30 09:44
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zebraniu wiejskim w sołectwie Jasna Góra
Wykonanie: Anna Wiktorek
2724. Data: 2016-06-30 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2725. Data: 2016-06-30 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2726. Data: 2016-06-30 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2727. Data: 2016-06-28 07:57
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacje o petycjach za 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2728. Data: 2016-06-27 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokrsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2729. Data: 2016-06-27 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2730. Data: 2016-06-27 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek