główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2701. Data: 2016-03-08 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2702. Data: 2016-03-08 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 4510E w miejscowości Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2703. Data: 2016-03-08 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2704. Data: 2016-03-08 09:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XVII sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
2705. Data: 2016-03-08 09:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2706. Data: 2016-03-08 09:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - harmonogram
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2707. Data: 2016-03-07 08:58
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa kontrola RIO za okres 2013 - pierwsze półrocze 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2708. Data: 2016-03-07 08:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja na temat upraw które ucierpiały w skutek ujemnych skutków przezimowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2709. Data: 2016-03-07 08:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: informacja na temat upraw które ucierpiały w skutek ujemnych skutków przezimowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2710. Data: 2016-03-01 15:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na rok 2016
Wykonanie: Kamil Piekarski
2711. Data: 2016-03-01 15:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na rok 2016
Wykonanie: Kamil Piekarski
2712. Data: 2016-02-26 11:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ośrodek Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2713. Data: 2016-02-26 11:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ośrodek Pomocy Osobom Dotkniętym Przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2714. Data: 2016-02-24 10:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2715. Data: 2016-02-24 10:38
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2716. Data: 2016-02-24 10:35
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2717. Data: 2016-02-24 10:34
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-ST za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2718. Data: 2016-02-24 10:34
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-ST za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2719. Data: 2016-02-24 10:33
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-PDP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2720. Data: 2016-02-24 10:32
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-PDP
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2721. Data: 2016-02-24 10:32
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2722. Data: 2016-02-24 10:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2723. Data: 2016-02-24 10:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2724. Data: 2016-02-24 10:28
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2725. Data: 2016-02-24 10:26
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2726. Data: 2016-02-24 10:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2727. Data: 2016-02-24 10:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2728. Data: 2016-02-24 10:22
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2729. Data: 2016-02-24 10:22
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za IV kw. 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2730. Data: 2016-02-24 10:19
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za IV kw. 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski