główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2671. Data: 2016-03-18 08:47
Dział: Programy i strategie » Program przeciwdziałania narkomanii
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2672. Data: 2016-03-17 12:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Opłaty za dostęp do Internetu - Beneficjenci "eMokrsko..."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2673. Data: 2016-03-17 12:07
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2674. Data: 2016-03-17 12:06
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2675. Data: 2016-03-17 11:29
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2676. Data: 2016-03-17 11:27
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2677. Data: 2016-03-16 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Program "Rodzina 500 plus"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2678. Data: 2016-03-16 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Program "Rodzina 500 plus"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2679. Data: 2016-03-16 14:53
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2680. Data: 2016-03-16 14:52
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2681. Data: 2016-03-16 14:41
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2682. Data: 2016-03-16 14:41
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2683. Data: 2016-03-16 14:40
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2684. Data: 2016-03-15 14:20
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja biuletynu:
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2685. Data: 2016-03-15 14:08
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2686. Data: 2016-03-15 14:00
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2687. Data: 2016-03-15 13:58
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2688. Data: 2016-03-14 12:50
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2689. Data: 2016-03-14 12:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/45/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2690. Data: 2016-03-11 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2691. Data: 2016-03-11 13:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2692. Data: 2016-03-08 12:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja na temat upraw które ucierpiały w skutek ujemnych skutków przezimowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2693. Data: 2016-03-08 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2694. Data: 2016-03-08 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2695. Data: 2016-03-08 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2696. Data: 2016-03-08 09:52
Dział: Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2015.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2697. Data: 2016-03-08 09:50
Dział: Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2698. Data: 2016-03-08 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2699. Data: 2016-03-08 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2700. Data: 2016-03-08 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek