główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2581. Data: 2016-04-20 13:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: przymrozek
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2582. Data: 2016-04-19 08:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie o silnym wietrze
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2583. Data: 2016-04-18 15:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2584. Data: 2016-04-18 15:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2585. Data: 2016-04-18 15:25
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2586. Data: 2016-04-18 15:25
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2587. Data: 2016-04-18 15:24
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2588. Data: 2016-04-18 15:24
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2016 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2589. Data: 2016-04-12 13:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomasz Stefaniak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie Przewodniczącego Rady za 2015 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2590. Data: 2016-04-12 13:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomasz Stefaniak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy za 2014 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2591. Data: 2016-04-12 13:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomasz Stefaniak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy na początek kadencji
Wykonanie: Anna Wiktorek
2592. Data: 2016-04-12 12:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Tomasz Stefaniak
Wykonanie: Anna Wiktorek
2593. Data: 2016-04-12 12:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Grzegorz Majtyka
Wykonanie: Anna Wiktorek
2594. Data: 2016-04-12 12:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Stefaniak Tomasz - Przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Tomasz Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego rady Gminy za 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2595. Data: 2016-04-11 13:39
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko .
Dodatkowy opis redaktora: Program na 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2596. Data: 2016-04-11 13:25
Dział: Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik z uchwały XVIII/102/16
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2597. Data: 2016-04-08 08:34
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2598. Data: 2016-04-07 15:01
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2599. Data: 2016-04-06 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2600. Data: 2016-04-06 14:02
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2601. Data: 2016-04-06 13:29
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2602. Data: 2016-04-06 13:23
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2603. Data: 2016-04-05 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2604. Data: 2016-04-05 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2605. Data: 2016-04-05 13:58
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2606. Data: 2016-04-05 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2607. Data: 2016-04-05 13:57
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2608. Data: 2016-04-05 13:57
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2609. Data: 2016-04-05 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2610. Data: 2016-04-05 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek