główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2581. Data: 2017-08-09 07:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zbiórka krwi dla mieszkańców gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2582. Data: 2017-08-07 12:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zbiórka krwi dla mieszkańców gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2583. Data: 2017-08-07 12:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zbiórka krwi dla mieszkańców gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2584. Data: 2017-08-07 12:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zbiórka krwi dla mieszkańców gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2585. Data: 2017-08-07 12:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka krwi dla mieszkańców gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2586. Data: 2017-08-04 13:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2587. Data: 2017-08-04 11:54
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2588. Data: 2017-08-04 11:50
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2589. Data: 2017-08-04 11:49
Dział: Rodzina 500 plus » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500 plus
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2590. Data: 2017-08-04 11:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2591. Data: 2017-08-04 11:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2592. Data: 2017-08-04 11:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2593. Data: 2017-08-04 11:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2594. Data: 2017-08-01 08:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Poradnik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2595. Data: 2017-07-31 14:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Anna Wiktorek
2596. Data: 2017-07-31 14:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Anna Wiktorek
2597. Data: 2017-07-31 14:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Anna Wiktorek
2598. Data: 2017-07-31 14:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Anna Wiktorek
2599. Data: 2017-07-26 13:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Próba syren alarmowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2600. Data: 2017-07-24 13:44
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Wykonanie: Kamil Piekarski
2601. Data: 2017-07-21 14:51
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Wykonanie: Kamil Piekarski
2602. Data: 2017-07-21 10:03
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
2603. Data: 2017-07-20 15:16
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
2604. Data: 2017-07-20 10:37
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2605. Data: 2017-07-19 13:11
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko na dzień 21 czerwca 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2606. Data: 2017-07-19 13:11
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko na dzień 21 czerwca 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2607. Data: 2017-07-18 14:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część I zamówienia - Termomodernizacja budynku OSP w Chotowie wraz z remontem pomieszczeń I piętra oraz robotami zewnętrznymi Część II zamówienia - Termomodernizacja budynku ZSiP w Ożarowie wraz z remontem pomieszczeń parteru oraz robotami zewnętrznymi
Wykonanie: Kamil Piekarski
2608. Data: 2017-07-17 11:30
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2028
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2609. Data: 2017-07-17 11:30
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2028
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2610. Data: 2017-07-17 11:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2028
Wykonanie: Daniel Gołębiowski