główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2581. Data: 2016-06-02 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2582. Data: 2016-06-02 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2583. Data: 2016-06-02 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2584. Data: 2016-06-01 11:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2585. Data: 2016-06-01 11:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2586. Data: 2016-05-31 11:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2587. Data: 2016-05-30 09:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2588. Data: 2016-05-25 15:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2589. Data: 2016-05-25 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2590. Data: 2016-05-25 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2591. Data: 2016-05-24 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji RG Nr XVI/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2592. Data: 2016-05-24 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2593. Data: 2016-05-24 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
2594. Data: 2016-05-24 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2016-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2595. Data: 2016-05-24 11:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2596. Data: 2016-05-24 11:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2597. Data: 2016-05-24 10:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: W dniu 27 maja 2016 r. kasa Urzędu Gminy Mokrsko będzie nieczynna
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2598. Data: 2016-05-24 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2599. Data: 2016-05-24 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieluń.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2600. Data: 2016-05-24 09:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: W dniu 27 czerwca 2016 r. kasa Urzędu Gminy Mokrsko będzie nieczynna
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2601. Data: 2016-05-24 08:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Sekretarz Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Małgorzaty Stanek
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2602. Data: 2016-05-24 08:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Sekretarz Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wacław Urbaniak - były pracownik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2603. Data: 2016-05-24 08:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Skarbnik Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renata Nagła
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2604. Data: 2016-05-24 08:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Skarbnik Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Adela Madziała - były pracownik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2605. Data: 2016-05-24 08:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik: Tadeusz Kik - oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2606. Data: 2016-05-24 08:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Kierownik USC
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe - Mariola Cichla
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2607. Data: 2016-05-24 08:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Beata Marczak - były pracownik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2608. Data: 2016-05-24 08:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kamil Piekarski - kierownik referatu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2609. Data: 2016-05-24 08:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Kamil Piekarski - kierownik referatu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2610. Data: 2016-05-24 08:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Beata Marczak
Wykonanie: Daniel Gołębiowski