główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2551. Data: 2016-11-22 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2552. Data: 2016-11-22 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2553. Data: 2016-11-22 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2554. Data: 2016-11-22 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2555. Data: 2016-11-22 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy ? Karta Nauczyciela.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2556. Data: 2016-11-22 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2557. Data: 2016-11-22 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2558. Data: 2016-11-22 08:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2559. Data: 2016-11-22 08:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2560. Data: 2016-11-15 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2561. Data: 2016-11-03 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XXIII/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2562. Data: 2016-11-03 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XXII/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2563. Data: 2016-11-02 10:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za I kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2564. Data: 2016-11-02 10:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za I kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2565. Data: 2016-10-31 12:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy w dniu 31 października 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2566. Data: 2016-10-31 11:06
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za I kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2567. Data: 2016-10-26 14:53
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za I kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2568. Data: 2016-10-26 14:02
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2569. Data: 2016-10-26 14:00
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2570. Data: 2016-10-26 13:58
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawa rozszerzenia pliku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2571. Data: 2016-10-25 10:57
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja zamienna z dnia 25 października 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2572. Data: 2016-10-25 10:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja zamienna z dnia 25 października 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2573. Data: 2016-10-25 10:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za III kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2574. Data: 2016-10-25 10:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za III kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2575. Data: 2016-10-25 10:26
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za III kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2576. Data: 2016-10-25 10:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za III kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2577. Data: 2016-10-25 10:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za III kw. 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2578. Data: 2016-10-25 10:24
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za III kw. 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2579. Data: 2016-10-25 10:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S za III kw 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2580. Data: 2016-10-25 10:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S za III kw 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski