główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2551. Data: 2016-06-16 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Nr XVIII/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2552. Data: 2016-06-16 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Nr XVII/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2553. Data: 2016-06-09 14:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2554. Data: 2016-06-09 14:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2555. Data: 2016-06-08 09:53
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja umarzająca z dnia 7 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2556. Data: 2016-06-08 09:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja umarzająca z dnia 7 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2557. Data: 2016-06-08 09:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2558. Data: 2016-06-03 14:26
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko i Krzyworzeka na dzień 3 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2559. Data: 2016-06-03 14:26
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko i Krzyworzeka na dzień 3 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2560. Data: 2016-06-03 14:22
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko i Krzyworzeka na dzień 3 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2561. Data: 2016-06-03 09:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu w roku 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2562. Data: 2016-06-03 09:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu w roku 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2563. Data: 2016-06-02 13:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2564. Data: 2016-06-02 13:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) o dł. 560m
Wykonanie: Kamil Piekarski
2565. Data: 2016-06-02 13:46
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2566. Data: 2016-06-02 13:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki (Granice) o dł. 560m
Wykonanie: Kamil Piekarski
2567. Data: 2016-06-02 13:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2568. Data: 2016-06-02 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2569. Data: 2016-06-02 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2570. Data: 2016-06-02 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2571. Data: 2016-06-02 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2572. Data: 2016-06-01 11:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2573. Data: 2016-06-01 11:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2574. Data: 2016-05-31 11:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2575. Data: 2016-05-30 09:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2576. Data: 2016-05-25 15:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2577. Data: 2016-05-25 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2578. Data: 2016-05-25 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2579. Data: 2016-05-24 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji RG Nr XVI/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2580. Data: 2016-05-24 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek