główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2491. Data: 2016-08-22 13:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2492. Data: 2016-08-19 09:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2493. Data: 2016-08-19 09:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2494. Data: 2016-08-19 09:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2495. Data: 2016-08-19 08:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o stwierdzeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2496. Data: 2016-08-19 08:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2497. Data: 2016-08-18 14:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2498. Data: 2016-08-18 14:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2499. Data: 2016-08-18 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2500. Data: 2016-08-18 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2501. Data: 2016-08-18 12:39
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2502. Data: 2016-08-18 12:39
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2503. Data: 2016-08-18 12:38
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2504. Data: 2016-08-18 11:46
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2505. Data: 2016-08-18 11:43
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2506. Data: 2016-08-18 11:42
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2507. Data: 2016-08-18 10:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2508. Data: 2016-08-18 10:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2509. Data: 2016-08-18 10:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2510. Data: 2016-08-17 09:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2511. Data: 2016-08-16 11:52
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2512. Data: 2016-08-12 11:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendia socjalne na rok szkolny 2016/2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2513. Data: 2016-08-10 12:38
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2514. Data: 2016-08-10 12:30
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2515. Data: 2016-08-10 12:29
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2516. Data: 2016-08-10 12:28
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe
Wykonanie: Kamil Piekarski
2517. Data: 2016-08-10 11:57
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i wygłoszenie audycji radiowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2518. Data: 2016-08-10 11:56
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i wygłoszenie audycji radiowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2519. Data: 2016-08-10 11:51
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2520. Data: 2016-08-10 11:49
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski