główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2431. Data: 2017-02-23 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 lutego 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2432. Data: 2017-02-23 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 lutego 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2017-2028.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2433. Data: 2017-02-23 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 lutego 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2434. Data: 2017-02-23 15:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 lutego 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mokrsko w 2017 roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2435. Data: 2017-02-23 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 lutego 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2436. Data: 2017-02-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 lutego 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2437. Data: 2017-02-23 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2438. Data: 2017-02-23 14:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2439. Data: 2017-02-22 14:16
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr IV/ 46 /2017 zdnia 17 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2440. Data: 2017-02-22 14:13
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr IV/ 46 /2017 zdnia 17 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2441. Data: 2017-02-22 13:00
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji RG
Wykonanie: Anna Wiktorek
2442. Data: 2017-02-16 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zostań Stypendystą Programu ˝Marzenie o Nauce˝ (MoN)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2443. Data: 2017-02-15 11:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uwaga na ziemniaki niewiadomego pochodzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2444. Data: 2017-02-15 11:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uwaga na ziemniaki niewiadomego pochodzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2445. Data: 2017-02-15 11:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Uwaga na ziemniaki niewiadomego pochodzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2446. Data: 2017-02-10 14:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o umorzeniu postępowania "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. - Zakład w Mokrsku 343"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2447. Data: 2017-02-10 14:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o umorzeniu postępowania "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. - Zakład w Mokrsku 343"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2448. Data: 2017-02-07 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia od roku 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Mokrsko od roku 2011
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2449. Data: 2017-02-07 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia od roku 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Mokrsko od roku 2011
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2450. Data: 2017-02-06 14:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2451. Data: 2017-02-06 14:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2452. Data: 2017-02-06 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu dotyczącego kultury fizycznej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2453. Data: 2017-02-02 10:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: XV Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2454. Data: 2017-01-25 10:56
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja kalendarzyka zebrań wiejskich
Wykonanie: Anna Wiktorek
2455. Data: 2017-01-25 10:10
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji
Wykonanie: Anna Wiktorek
2456. Data: 2017-01-25 08:42
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Kalendarzyk zebrań wiejskich 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2457. Data: 2017-01-25 08:40
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017
Wykonanie: Anna Wiktorek
2458. Data: 2017-01-24 14:28
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2459. Data: 2017-01-24 14:28
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2460. Data: 2017-01-24 14:25
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski