główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2401. Data: 2016-07-19 08:46
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S za II kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2402. Data: 2016-07-19 08:46
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za II kw. 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2403. Data: 2016-07-19 08:44
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za II kw. 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2404. Data: 2016-07-15 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
2405. Data: 2016-07-15 10:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Stefaniak Tomasz - Przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Tomasz Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy za 2015 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2406. Data: 2016-07-14 14:45
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2407. Data: 2016-07-14 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2408. Data: 2016-07-14 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Baza organizacji pozarządowych na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2409. Data: 2016-07-12 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2410. Data: 2016-07-12 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2411. Data: 2016-07-12 12:35
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2412. Data: 2016-07-12 12:34
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2413. Data: 2016-07-12 12:33
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2414. Data: 2016-07-12 12:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2415. Data: 2016-06-30 14:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 30.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2416. Data: 2016-06-30 14:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 30.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2417. Data: 2016-06-30 14:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2418. Data: 2016-06-30 14:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2419. Data: 2016-06-30 14:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 29.06.2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2420. Data: 2016-06-30 14:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2421. Data: 2016-06-30 09:46
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zebraniu wiejskim w sołectwie Jasna Góra.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o zebraniu - Jasna Góra 7 lipca 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2422. Data: 2016-06-30 09:44
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zebraniu wiejskim w sołectwie Jasna Góra
Wykonanie: Anna Wiktorek
2423. Data: 2016-06-30 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2424. Data: 2016-06-30 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2425. Data: 2016-06-30 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2426. Data: 2016-06-28 07:57
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacje o petycjach za 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2427. Data: 2016-06-27 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokrsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2428. Data: 2016-06-27 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2429. Data: 2016-06-27 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2430. Data: 2016-06-27 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2015 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek