główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2401. Data: 2016-12-28 07:11
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/350/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2402. Data: 2016-12-23 09:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy w Mokrsku dnia 23 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2403. Data: 2016-12-23 09:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy w Mokrsku dnia 23 grudnia 2016 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2404. Data: 2016-12-22 13:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury aptek na terenie powiatu wieluńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2405. Data: 2016-12-22 13:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyżury aptek na terenia powiatu wieluńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2406. Data: 2016-12-22 12:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2407. Data: 2016-12-22 12:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2408. Data: 2016-12-20 07:20
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2409. Data: 2016-12-20 07:19
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki naboru na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2410. Data: 2016-12-14 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (19 grudnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2411. Data: 2016-12-14 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (19 grudnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2412. Data: 2016-12-14 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (19 grudnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2413. Data: 2016-12-14 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (19 grudnia 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2414. Data: 2016-12-14 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (19 grudnia 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2415. Data: 2016-12-14 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2416. Data: 2016-12-14 14:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2417. Data: 2016-12-13 13:04
Dział: Urząd » Aktualności » Aktualności 2015
Opis zmian: usunięcie artykułu: sdafadsfxafdsaf
Wykonanie: Kamil Piekarski
2418. Data: 2016-12-13 13:03
Dział: Urząd » Aktualności » Aktualności 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: sdafadsfxafdsaf
Wykonanie: Kamil Piekarski
2419. Data: 2016-12-12 10:48
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opłaty, wzory deklaracji i inne akty prawne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2420. Data: 2016-12-12 09:48
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opłaty, wzory deklaracji i inne akty prawne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2421. Data: 2016-12-12 09:42
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2422. Data: 2016-12-12 09:42
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2423. Data: 2016-12-12 09:41
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: usunięcie artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2424. Data: 2016-12-06 14:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2425. Data: 2016-12-06 14:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2426. Data: 2016-12-05 14:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie z dnia 5 grudnia 2016 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2427. Data: 2016-12-05 14:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie z dnia 5 grudnia 2016 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2428. Data: 2016-11-24 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2429. Data: 2016-11-24 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2430. Data: 2016-11-24 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.
Wykonanie: Anna Wiktorek