główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2019-11-12 10:51
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Monitoring wizyjny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
242. Data: 2019-11-12 10:50
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
243. Data: 2019-11-12 10:43
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
244. Data: 2019-11-08 14:52
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
245. Data: 2019-11-08 14:51
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 117063E w miejscowości Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
246. Data: 2019-11-07 12:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
247. Data: 2019-11-07 12:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
248. Data: 2019-11-07 10:56
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
249. Data: 2019-11-07 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
250. Data: 2019-11-07 10:52
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
251. Data: 2019-11-07 08:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd Gminy » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wacław Urbaniak - były pracownik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
252. Data: 2019-11-07 08:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd Gminy » Sekretarz Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
253. Data: 2019-11-07 08:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2006-2010 » Słowik Zdzisław
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zdzisław Słowik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
254. Data: 2019-11-07 08:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2006-2010 » Strózik Teresa
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Teresa Strózik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
255. Data: 2019-11-07 08:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2006-2010 » Szaniec Wojciech
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Wojciech Szaniec
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
256. Data: 2019-11-07 08:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2006-2010 » Wolna Genowefa
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Genowefa Wolna
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
257. Data: 2019-11-07 08:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Zygmunt PAWLAK
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zygmunta Pawlaka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
258. Data: 2019-10-31 14:46
Dział: Petycje » Petycje 2015-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
259. Data: 2019-10-31 12:50
Dział: Petycje » Petycje 2015-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
260. Data: 2019-10-31 12:18
Dział: Petycje » Petycje 2015-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
261. Data: 2019-10-31 11:58
Dział: Petycje » Petycje 2015-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
262. Data: 2019-10-31 11:42
Dział: Petycje » Petycje 2015-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
263. Data: 2019-10-31 11:23
Dział: Petycje » Petycje 2015-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
264. Data: 2019-10-31 10:35
Dział: Petycje » Informacje o petycjach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady składania i rozpatrywania petycji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
265. Data: 2019-10-31 10:34
Dział: Petycje » Informacje o petycjach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
266. Data: 2019-10-31 10:34
Dział: Petycje » Informacje o petycjach
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
267. Data: 2019-10-31 10:25
Dział: Petycje » Petycje 2016-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
268. Data: 2019-10-31 10:21
Dział: Petycje » Petycje 2016-2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje rozpatrywane w latach 2016 - 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Rozdzielenie działu Petycje na dwa działy informacja o petycjach oraz petycje rozpatrywane w latach...
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
269. Data: 2019-10-31 10:16
Dział: Petycje » Informacje o petycjach
Opis zmian: dodanie artykułu: Zasady składania i rozpatrywania petycji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
270. Data: 2019-10-29 11:57
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2019/2020
Wykonanie: Daniel Gołębiowski