główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2311. Data: 2016-08-31 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2312. Data: 2016-08-29 10:12
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2313. Data: 2016-08-29 10:11
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i wygłoszenie audycji radiowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2314. Data: 2016-08-29 10:10
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2315. Data: 2016-08-24 12:30
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2316. Data: 2016-08-22 15:47
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2317. Data: 2016-08-22 13:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2318. Data: 2016-08-22 13:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2319. Data: 2016-08-19 09:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2320. Data: 2016-08-19 09:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2321. Data: 2016-08-19 09:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2322. Data: 2016-08-19 08:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o stwierdzeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2323. Data: 2016-08-19 08:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2324. Data: 2016-08-18 14:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2325. Data: 2016-08-18 14:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2326. Data: 2016-08-18 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2327. Data: 2016-08-18 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2328. Data: 2016-08-18 12:39
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2329. Data: 2016-08-18 12:39
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2330. Data: 2016-08-18 12:38
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2331. Data: 2016-08-18 11:46
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2332. Data: 2016-08-18 11:43
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2333. Data: 2016-08-18 11:42
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2334. Data: 2016-08-18 10:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2335. Data: 2016-08-18 10:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2336. Data: 2016-08-18 10:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyprawka szkolna 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2337. Data: 2016-08-17 09:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2338. Data: 2016-08-16 11:52
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2339. Data: 2016-08-12 11:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendia socjalne na rok szkolny 2016/2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2340. Data: 2016-08-10 12:38
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"
Wykonanie: Kamil Piekarski