główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2251. Data: 2016-10-17 13:55
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2252. Data: 2016-10-17 13:55
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2253. Data: 2016-10-17 13:54
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2254. Data: 2016-10-17 13:52
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2255. Data: 2016-10-17 08:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dzień Krajobrazu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2256. Data: 2016-10-17 08:12
Dział: Inne » Ponowne wykorzystywanie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2257. Data: 2016-10-14 12:23
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na petycję
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2258. Data: 2016-10-14 12:22
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2259. Data: 2016-10-14 12:15
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Petycja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2260. Data: 2016-10-14 10:22
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2261. Data: 2016-10-13 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie z dnia 13 października 2016 r. o zebraniu materiału dowodowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2262. Data: 2016-10-13 14:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2263. Data: 2016-10-13 14:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie z dnia 12 października 2016 r. o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2264. Data: 2016-10-13 14:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: ostanowienie z dnia 12 października 2016 r. o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2265. Data: 2016-10-13 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2266. Data: 2016-10-13 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2267. Data: 2016-10-13 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2268. Data: 2016-10-13 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2269. Data: 2016-10-06 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
2270. Data: 2016-10-05 12:16
Dział: Inne » Ponowne wykorzystywanie
Opis zmian: dodanie artykułu: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2271. Data: 2016-10-04 12:36
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 września 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2272. Data: 2016-10-04 12:35
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 września 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2273. Data: 2016-10-04 12:27
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Niewidzialni sąsiedzi - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2274. Data: 2016-10-04 12:26
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Niewidzialni sąsiedzi - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2275. Data: 2016-10-04 12:25
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Niewidzialni sąsiedzi - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
2276. Data: 2016-09-30 09:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2277. Data: 2016-09-30 09:10
Dział: Urząd » Aktualności » Archiwum aktualności 2007
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2278. Data: 2016-09-30 09:10
Dział: Urząd » Aktualności » Archiwum aktualności 2007
Opis zmian: dodanie artykułu: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2279. Data: 2016-09-29 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2280. Data: 2016-09-29 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski