główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2251. Data: 2017-06-02 14:05
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej część I zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP w Chotowie wraz z remontem pomieszczeń I piętra oraz robotami zewnętrznymi część II zamówienia: Termomodernizacja budynku ZSiP w Ożarowie wraz z remontem pomieszczeń parteru oraz robotami zewnętrznymi
Wykonanie: Kamil Piekarski
2252. Data: 2017-05-30 14:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2253. Data: 2017-05-30 14:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2254. Data: 2017-05-19 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia od roku 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2011 i nowsze
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2255. Data: 2017-05-19 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia od roku 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2011 i nowsze
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2256. Data: 2017-05-19 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Gminy » Kadencje 2010-2014; 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2011 i nowsze
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2257. Data: 2017-05-19 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (25 maja 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2258. Data: 2017-05-19 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (25 maja 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2259. Data: 2017-05-19 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji nadzwyczajnej.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2260. Data: 2017-05-19 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji nadzwyczajnej
Wykonanie: Anna Wiktorek
2261. Data: 2017-05-16 13:25
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2262. Data: 2017-05-12 08:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnego D. Chwalińskiego za 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2263. Data: 2017-05-12 07:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Szkoły » Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wicedyrektor: Honorata Goclik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2264. Data: 2017-05-12 07:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Skarbnik Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renata Nagła
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2265. Data: 2017-05-12 07:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Szkoły » Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wcedyrektor - Iwona Owczarek
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2266. Data: 2017-05-12 07:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Szkoły » Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor - Małgorzata Kieler
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2267. Data: 2017-05-12 07:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2268. Data: 2017-05-12 07:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Kierownik USC
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastępca kierownika - Agnieszka Sola
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2269. Data: 2017-05-12 07:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Kierownik USC
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik - Mariola Cichla
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2270. Data: 2017-05-12 07:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Kierownik USC
Opis zmian: dodanie artykułu: Zastępca kierownika - Agnieszka Sola
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2271. Data: 2017-05-11 14:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Inspektor ds. księgowości podatkowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sylwia Piekarek
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2272. Data: 2017-05-11 14:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Inspektor ds. wymiaru podatku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Edyta Kowalik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2273. Data: 2017-05-11 14:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik: Tadeusz Kik - oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2274. Data: 2017-05-11 14:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd » Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łukasz Wolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2275. Data: 2017-05-11 14:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agata Skoczylas
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2276. Data: 2017-05-11 14:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Szkoły » Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach - Aneta Słowik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2277. Data: 2017-05-11 14:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Szkoły » Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wicedyrektor: Mieczysława Wiktorek
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2278. Data: 2017-05-11 14:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Szkoły » Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wicedyrektor: Dorota Wieczorek
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2279. Data: 2017-05-11 13:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych » Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku: Renata Cieślak
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2280. Data: 2017-05-11 13:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Szkoły » Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mariola Siedlecka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski