główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2221. Data: 2018-04-30 15:17
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
2222. Data: 2018-04-30 14:50
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Analiza stanu gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Mokrsko za 2017 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
2223. Data: 2018-04-25 09:27
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2224. Data: 2018-04-20 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2225. Data: 2018-04-19 13:34
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Komorniki, gmina Mokrsko przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2226. Data: 2018-04-19 13:33
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Komorniki, gmina Mokrsko przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2227. Data: 2018-04-19 13:30
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany na terenie wsi Komorniki, gmina Mokrsko na dzień 19.04.2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2228. Data: 2018-04-19 13:30
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany na terenie wsi Komorniki, gmina Mokrsko na dzień 19.04.2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2229. Data: 2018-04-16 12:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2230. Data: 2018-04-13 15:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2231. Data: 2018-04-13 15:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2232. Data: 2018-04-13 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2233. Data: 2018-04-13 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2234. Data: 2018-04-13 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2235. Data: 2018-04-13 13:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji
Wykonanie: Anna Wiktorek
2236. Data: 2018-04-13 13:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2237. Data: 2018-04-10 14:05
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr IV/ 58 /2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2017 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2238. Data: 2018-04-10 14:02
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr IV/ 58 /2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2017 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2239. Data: 2018-04-06 14:17
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
2240. Data: 2018-04-05 14:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu - informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2241. Data: 2018-04-05 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu- informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2242. Data: 2018-04-05 13:26
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2243. Data: 2018-04-05 13:25
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2244. Data: 2018-04-05 13:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2245. Data: 2018-04-05 12:12
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych dotyczących składu Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Anna Wiktorek
2246. Data: 2018-03-29 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022
Wykonanie: Kamil Piekarski
2247. Data: 2018-03-27 15:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2248. Data: 2018-03-27 15:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2249. Data: 2018-03-26 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Mokrsko w latach 2018-2029?.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2250. Data: 2018-03-26 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mokrsko w 2018 roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek