główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2101. Data: 2017-01-24 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2102. Data: 2017-01-24 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2103. Data: 2017-01-24 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2104. Data: 2017-01-24 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2105. Data: 2017-01-24 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2017-2028.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2106. Data: 2017-01-24 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zakazu wprowadzania deficytu w finansach Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2107. Data: 2017-01-24 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2108. Data: 2017-01-24 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Wykonanie: Anna Wiktorek
2109. Data: 2017-01-23 16:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2110. Data: 2017-01-23 16:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2111. Data: 2017-01-13 14:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2112. Data: 2017-01-13 14:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2113. Data: 2017-01-10 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z XXIV/2016 sesji Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2114. Data: 2017-01-10 08:53
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2115. Data: 2017-01-10 08:53
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od posiadania psów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od posiadania psów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2116. Data: 2017-01-10 08:52
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opłata targowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2117. Data: 2017-01-10 08:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2118. Data: 2017-01-10 08:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2119. Data: 2017-01-10 08:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2120. Data: 2017-01-10 08:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ptasia grypa - komunikaty
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2121. Data: 2017-01-10 08:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2122. Data: 2017-01-10 08:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2123. Data: 2017-01-10 08:47
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2124. Data: 2017-01-10 08:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wycinka drzew - nowe przepisy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2125. Data: 2017-01-10 08:46
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2126. Data: 2017-01-10 08:45
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od posiadania psów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od posiadania psów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2127. Data: 2017-01-10 08:43
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opłata targowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2128. Data: 2017-01-10 08:31
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2129. Data: 2017-01-10 08:05
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2130. Data: 2017-01-10 07:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski