główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2011. Data: 2016-11-24 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
Wykonanie: Anna Wiktorek
2012. Data: 2016-11-23 12:11
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2013. Data: 2016-11-23 12:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2014. Data: 2016-11-23 11:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie z dnia 18 listopada 2016 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2015. Data: 2016-11-22 12:57
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2016. Data: 2016-11-22 12:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2017. Data: 2016-11-22 12:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2018. Data: 2016-11-22 12:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2019. Data: 2016-11-22 12:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z 22 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2020. Data: 2016-11-22 12:09
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2021. Data: 2016-11-22 12:08
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie z dnia 18 listopada 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2022. Data: 2016-11-22 12:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie z dnia 18 listopada 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2023. Data: 2016-11-22 12:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2024. Data: 2016-11-22 11:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2025. Data: 2016-11-22 11:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2026. Data: 2016-11-22 11:17
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2027. Data: 2016-11-22 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2028. Data: 2016-11-22 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2029. Data: 2016-11-22 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2030. Data: 2016-11-22 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2031. Data: 2016-11-22 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2032. Data: 2016-11-22 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy ? Karta Nauczyciela.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2033. Data: 2016-11-22 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2034. Data: 2016-11-22 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2035. Data: 2016-11-22 08:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2036. Data: 2016-11-22 08:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2037. Data: 2016-11-15 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
2038. Data: 2016-11-03 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XXIII/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2039. Data: 2016-11-03 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z sesji Rady Gminy Nr XXII/2016
Wykonanie: Anna Wiktorek
2040. Data: 2016-11-02 10:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za I kw. 2016 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski