główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2011. Data: 2017-02-23 14:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
2012. Data: 2017-02-22 14:16
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr IV/ 46 /2017 zdnia 17 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2013. Data: 2017-02-22 14:13
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr IV/ 46 /2017 zdnia 17 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2014. Data: 2017-02-22 13:00
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji RG
Wykonanie: Anna Wiktorek
2015. Data: 2017-02-16 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zostań Stypendystą Programu ˝Marzenie o Nauce˝ (MoN)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2016. Data: 2017-02-15 11:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uwaga na ziemniaki niewiadomego pochodzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2017. Data: 2017-02-15 11:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uwaga na ziemniaki niewiadomego pochodzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2018. Data: 2017-02-15 11:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Uwaga na ziemniaki niewiadomego pochodzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2019. Data: 2017-02-10 14:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o umorzeniu postępowania "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. - Zakład w Mokrsku 343"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2020. Data: 2017-02-10 14:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o umorzeniu postępowania "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. - Zakład w Mokrsku 343"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2021. Data: 2017-02-07 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia od roku 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Mokrsko od roku 2011
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2022. Data: 2017-02-07 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia od roku 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Mokrsko od roku 2011
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2023. Data: 2017-02-06 14:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2024. Data: 2017-02-06 14:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2025. Data: 2017-02-06 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkursy na realizację zadań publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu dotyczącego kultury fizycznej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2026. Data: 2017-02-02 10:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: XV Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2027. Data: 2017-01-25 10:56
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja kalendarzyka zebrań wiejskich
Wykonanie: Anna Wiktorek
2028. Data: 2017-01-25 10:10
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji
Wykonanie: Anna Wiktorek
2029. Data: 2017-01-25 08:42
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Kalendarzyk zebrań wiejskich 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
2030. Data: 2017-01-25 08:40
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2017
Wykonanie: Anna Wiktorek
2031. Data: 2017-01-24 14:28
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2032. Data: 2017-01-24 14:28
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2033. Data: 2017-01-24 14:25
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2034. Data: 2017-01-24 14:12
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opłaty, wzory deklaracji i inne akty prawne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2035. Data: 2017-01-24 14:02
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letnis
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2036. Data: 2017-01-24 14:02
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letnis
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2037. Data: 2017-01-24 14:01
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letnis
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2038. Data: 2017-01-24 14:00
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letnis
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2039. Data: 2017-01-24 13:41
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2040. Data: 2017-01-24 13:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski