główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1951. Data: 2018-09-05 09:15
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1952. Data: 2018-09-05 07:39
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1953. Data: 2018-09-05 07:38
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1954. Data: 2018-09-05 07:27
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1955. Data: 2018-09-04 09:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wyrębak Magdalena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Magdalena Wyrębak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe p. Magdaleny Wyrębak za 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1956. Data: 2018-09-04 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mokrsko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokrsko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1957. Data: 2018-09-04 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1958. Data: 2018-09-04 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1959. Data: 2018-09-04 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1960. Data: 2018-09-04 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1961. Data: 2018-09-04 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/284/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1962. Data: 2018-09-04 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1963. Data: 2018-09-04 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1964. Data: 2018-09-04 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1965. Data: 2018-09-04 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1966. Data: 2018-09-03 15:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1967. Data: 2018-09-03 15:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1968. Data: 2018-09-03 15:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1969. Data: 2018-09-03 15:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja nt. najbliższej sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1970. Data: 2018-09-03 15:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja nt. najbliższej sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1971. Data: 2018-08-30 16:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1972. Data: 2018-08-30 16:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1973. Data: 2018-08-30 11:04
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1974. Data: 2018-08-30 11:03
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1975. Data: 2018-08-29 14:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1976. Data: 2018-08-29 14:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1977. Data: 2018-08-23 07:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1978. Data: 2018-08-23 07:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1979. Data: 2018-08-23 07:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1980. Data: 2018-08-22 09:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski