główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1951. Data: 2017-04-26 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
1952. Data: 2017-04-26 12:30
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z XXVI/2016 sesji rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1953. Data: 2017-04-21 11:54
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1954. Data: 2017-04-21 11:53
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1955. Data: 2017-04-21 10:38
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27s za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1956. Data: 2017-04-21 10:31
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27s za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1957. Data: 2017-04-21 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko (24 kwietnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1958. Data: 2017-04-20 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko (24 kwietnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1959. Data: 2017-04-20 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko (24 kwietnia 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1960. Data: 2017-04-19 11:43
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1961. Data: 2017-04-19 11:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji
Wykonanie: Anna Wiktorek
1962. Data: 2017-04-18 11:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1963. Data: 2017-04-14 12:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1964. Data: 2017-04-13 13:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1965. Data: 2017-04-13 10:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Stefaniak Tomasz - Przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Tomasz Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Przewodniczącego Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1966. Data: 2017-04-13 09:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia Wielkanocne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1967. Data: 2017-04-12 10:21
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1968. Data: 2017-04-12 08:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu w dniu 10.04.2017 r., decyzji nr 2/2017 o udzieleniu Wójtowi Gminy Mokrsko zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z budową zjazdów"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1969. Data: 2017-04-12 08:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu w dniu 10.04.2017 r., decyzji nr 2/2017 o udzieleniu Wójtowi Gminy Mokrsko zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z budową zjazdów"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1970. Data: 2017-04-11 12:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty konserwacyjne na Kanałach Skomlin - Toplin oraz Kopydłów - Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1971. Data: 2017-04-11 12:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty konserwacyjne na Kanałach Skomlin - Toplin oraz Kopydłów - Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1972. Data: 2017-04-11 12:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Roboty konserwacyjne na Kanałach Skomlin - Toplin oraz Kopydłów - Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1973. Data: 2017-04-11 12:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zniesienie zakazu wypuszczania drobiu z pomieszczeń inwentarskich lub zadaszonych wolier
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1974. Data: 2017-04-04 12:59
Dział: Programy i strategie » Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1975. Data: 2017-04-04 12:56
Dział: Programy i strategie » Program przeciwdziałania narkomanii
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1976. Data: 2017-04-04 12:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Mokrsko do nowego ustroju szkolnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1977. Data: 2017-04-04 12:48
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1978. Data: 2017-04-04 12:47
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2016
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1979. Data: 2017-04-04 12:46
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1980. Data: 2017-04-04 12:44
Dział: Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski