główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1861. Data: 2017-12-13 13:44
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Wykonanie: Kamil Piekarski
1862. Data: 2017-12-13 13:43
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Wykonanie: Kamil Piekarski
1863. Data: 2017-12-13 12:28
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1864. Data: 2017-12-12 15:19
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1865. Data: 2017-12-12 15:16
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1866. Data: 2017-12-12 15:15
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1867. Data: 2017-12-12 15:15
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1868. Data: 2017-12-07 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (13 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1869. Data: 2017-12-07 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (13 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2017-2028.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1870. Data: 2017-12-07 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (13 grudnia 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1871. Data: 2017-12-07 14:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji nadzwyczajnej - 13.12.2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1872. Data: 2017-12-07 14:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1873. Data: 2017-12-05 14:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr IV/ 284 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1874. Data: 2017-12-05 14:51
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr IV/ 284 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1875. Data: 2017-12-05 14:50
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr IV/ 285 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2018 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1876. Data: 2017-12-05 14:49
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr IV/ 285 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2018 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1877. Data: 2017-12-05 09:40
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko, na dzień 1.12.2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1878. Data: 2017-12-05 09:39
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko, na dzień 1.12.2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1879. Data: 2017-12-04 14:49
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1880. Data: 2017-12-04 11:06
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1881. Data: 2017-11-29 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1882. Data: 2017-11-29 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Wzmacniacz Nauczanki
Wykonanie: Kamil Piekarski
1883. Data: 2017-11-29 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Wzmacniacz Nauczanki
Wykonanie: Kamil Piekarski
1884. Data: 2017-11-29 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Wzmacniacz Nauczanki
Wykonanie: Kamil Piekarski
1885. Data: 2017-11-29 14:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1886. Data: 2017-11-29 14:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1887. Data: 2017-11-28 12:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie wraz z budową zjazdów, rozbudowie drogi gminnej nr 117065E w miejscowościach Komorniki - Motyl, rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki, wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1888. Data: 2017-11-28 12:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie wraz z budową zjazdów, rozbudowie drogi gminnej nr 117065E w miejscowościach Komorniki - Motyl, rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki, wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1889. Data: 2017-11-28 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1890. Data: 2017-11-28 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski