główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1861. Data: 2018-10-16 13:12
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1862. Data: 2018-10-16 07:27
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1863. Data: 2018-10-15 14:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa dróg powiatowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1864. Data: 2018-10-15 14:15
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa dróg powiatowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1865. Data: 2018-10-15 14:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczeni o wszczęciu postępowania - przebudowa dróg powiatowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1866. Data: 2018-10-11 09:34
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1867. Data: 2018-10-11 09:01
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1868. Data: 2018-10-09 14:50
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1869. Data: 2018-10-09 14:48
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1870. Data: 2018-10-09 14:46
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1871. Data: 2018-10-09 14:42
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1872. Data: 2018-10-09 11:08
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1873. Data: 2018-10-09 11:08
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1874. Data: 2018-10-09 11:07
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1875. Data: 2018-10-09 11:07
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1876. Data: 2018-10-09 11:06
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1877. Data: 2018-10-09 11:06
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1878. Data: 2018-10-08 09:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1879. Data: 2018-10-04 08:21
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Granty sołeckie 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1880. Data: 2018-10-04 08:21
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Granty sołeckie 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1881. Data: 2018-10-04 08:15
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Granty sołeckie 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1882. Data: 2018-10-04 08:13
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1883. Data: 2018-10-04 08:12
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1884. Data: 2018-10-04 08:10
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa siłowni napowietrznych w m. Mokrsko i Ożarów
Wykonanie: Kamil Piekarski
1885. Data: 2018-10-04 08:09
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa siłowni napowietrznych w m. Mokrsko i Ożarów
Wykonanie: Kamil Piekarski
1886. Data: 2018-10-02 14:44
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1887. Data: 2018-10-02 09:29
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1888. Data: 2018-10-02 08:44
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1889. Data: 2018-10-02 08:42
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1890. Data: 2018-10-02 08:40
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski