główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1831. Data: 2018-01-03 12:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1832. Data: 2018-01-03 12:53
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1833. Data: 2018-01-03 12:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1834. Data: 2018-01-03 07:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Planowane wyłączenia energii elektrycznej przez PGE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1835. Data: 2018-01-02 10:54
Dział: Urząd » Organizacja » Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1836. Data: 2018-01-02 10:53
Dział: Urząd » Organizacja » Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1837. Data: 2017-12-29 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1838. Data: 2017-12-29 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z XXXVI sesji rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1839. Data: 2017-12-28 14:14
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1840. Data: 2017-12-28 10:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Znalezienie padłego dzika
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1841. Data: 2017-12-28 10:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Znalezienie padłego dzika
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1842. Data: 2017-12-28 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1843. Data: 2017-12-28 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1844. Data: 2017-12-28 08:17
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1845. Data: 2017-12-28 08:15
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1846. Data: 2017-12-22 13:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1847. Data: 2017-12-22 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1848. Data: 2017-12-22 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii drogi gminnej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1849. Data: 2017-12-22 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Mokrsko na lata 2018-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1850. Data: 2017-12-22 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020
Wykonanie: Anna Wiktorek
1851. Data: 2017-12-22 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1852. Data: 2017-12-22 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1853. Data: 2017-12-22 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1854. Data: 2017-12-22 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1855. Data: 2017-12-22 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1856. Data: 2017-12-22 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1857. Data: 2017-12-22 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1858. Data: 2017-12-22 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1859. Data: 2017-12-22 12:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1860. Data: 2017-12-22 12:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXXIX sesji rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek