główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1831. Data: 2017-06-23 10:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1832. Data: 2017-06-21 15:10
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1833. Data: 2017-06-20 15:25
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Wykonanie: Kamil Piekarski
1834. Data: 2017-06-20 15:24
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1835. Data: 2017-06-20 15:23
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1836. Data: 2017-06-20 13:29
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1837. Data: 2017-06-20 12:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1838. Data: 2017-06-19 15:19
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1839. Data: 2017-06-19 13:55
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Wykonanie: Kamil Piekarski
1840. Data: 2017-06-19 13:47
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1841. Data: 2017-06-16 14:04
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1842. Data: 2017-06-16 14:03
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1843. Data: 2017-06-16 14:03
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1844. Data: 2017-06-16 14:03
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1845. Data: 2017-06-14 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Mokrsko (21 czerwca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1846. Data: 2017-06-14 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Mokrsko (21 czerwca 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2016 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1847. Data: 2017-06-14 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Mokrsko (21 czerwca 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1848. Data: 2017-06-14 14:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1849. Data: 2017-06-14 14:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1850. Data: 2017-06-14 13:57
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1851. Data: 2017-06-14 13:56
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1852. Data: 2017-06-13 08:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wycinka drzew: zmiana przepisów od 17.06.2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1853. Data: 2017-06-13 08:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wycinka drzew: zmiana przepisów od 17.06.2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1854. Data: 2017-06-13 08:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wycinka drzew: zmiana przepisów od 17.06.2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1855. Data: 2017-06-09 10:39
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1856. Data: 2017-06-09 10:38
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1857. Data: 2017-06-09 10:38
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1858. Data: 2017-06-09 10:38
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
1859. Data: 2017-06-09 08:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Wykonanie: Kamil Piekarski
1860. Data: 2017-06-09 08:24
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Wykonanie: Kamil Piekarski