główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

181. Data: 2020-03-23 16:55
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w roku 2019”
Wykonanie: Kamil Piekarski
182. Data: 2020-03-23 16:54
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w roku 2019”
Wykonanie: Kamil Piekarski
183. Data: 2020-03-20 14:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat w sprawie rekrutacji do klas I szkół podstawowych i przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
184. Data: 2020-03-20 14:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat w sprawie rekrutacji do klas I szkół podstawowych i przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
185. Data: 2020-03-19 16:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii
Wykonanie: Kamil Piekarski
186. Data: 2020-03-19 16:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii
Wykonanie: Kamil Piekarski
187. Data: 2020-03-18 15:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
188. Data: 2020-03-18 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
189. Data: 2020-03-18 14:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
190. Data: 2020-03-17 14:53
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
191. Data: 2020-03-17 14:52
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
192. Data: 2020-03-17 14:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dla osób wjeżdżających do Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym
Wykonanie: Kamil Piekarski
193. Data: 2020-03-17 14:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dla osób wjeżdżających do Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym
Wykonanie: Kamil Piekarski
194. Data: 2020-03-17 14:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dla osób wjeżdżających do Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym
Wykonanie: Kamil Piekarski
195. Data: 2020-03-17 14:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dla osób wjeżdżających do Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym
Wykonanie: Kamil Piekarski
196. Data: 2020-03-17 14:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dla osób wjeżdżających do Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym
Wykonanie: Kamil Piekarski
197. Data: 2020-03-17 14:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dla osób wjeżdżających do Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym
Wykonanie: Kamil Piekarski
198. Data: 2020-03-17 14:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje dla osób wjeżdżających do Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym
Wykonanie: Kamil Piekarski
199. Data: 2020-03-17 12:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o odwołaniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
200. Data: 2020-03-17 12:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o odwołaniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
201. Data: 2020-03-16 09:42
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
202. Data: 2020-03-16 09:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
203. Data: 2020-03-16 09:39
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
204. Data: 2020-03-16 09:39
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
205. Data: 2020-03-14 15:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
206. Data: 2020-03-14 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
207. Data: 2020-03-13 14:24
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020
Wykonanie: Kamil Piekarski
208. Data: 2020-03-11 15:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zaproszenie na szkolenie
Wykonanie: Kamil Piekarski
209. Data: 2020-03-11 11:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przyjmowanie skarg i wniosków
Wykonanie: Kamil Piekarski
210. Data: 2020-03-11 11:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przyjmowanie skarg i wniosków
Wykonanie: Kamil Piekarski