główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1771. Data: 2018-11-30 07:50
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1772. Data: 2018-11-28 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (29 listopada 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1773. Data: 2018-11-28 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (29 listopada 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1774. Data: 2018-11-28 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (29 listopada 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1775. Data: 2018-11-28 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (29 listopada 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1776. Data: 2018-11-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (29 listopada 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1777. Data: 2018-11-28 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (29 listopada 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1778. Data: 2018-11-27 12:54
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018 - 2023, 29 listopada 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1779. Data: 2018-11-27 12:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018 - 2023, 29 listopada 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1780. Data: 2018-11-27 12:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury aptek na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1781. Data: 2018-11-27 12:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyżury aptek na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1782. Data: 2018-11-27 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1783. Data: 2018-11-27 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1784. Data: 2018-11-27 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1785. Data: 2018-11-27 07:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1786. Data: 2018-11-27 07:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1787. Data: 2018-11-27 07:35
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie (zawiadomienie)o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1788. Data: 2018-11-27 07:34
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE(zawiadomienie)o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1789. Data: 2018-11-26 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2018; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie protokołu z sesji rady Gminy Nr XLIX/2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
1790. Data: 2018-11-26 13:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1791. Data: 2018-11-26 13:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1792. Data: 2018-11-25 21:29
Dział: Prawo Lokalne » Nagrania Sesji Rady Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1793. Data: 2018-11-25 21:26
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018 - 2023, 22 listopada 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1794. Data: 2018-11-25 21:25
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018 - 2023, 22 listopada 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1795. Data: 2018-11-25 21:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018 - 2023, 22 listopada 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1796. Data: 2018-11-25 21:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: I sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018 - 2023, 22 listopada 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1797. Data: 2018-11-25 21:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1798. Data: 2018-11-25 21:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1799. Data: 2018-11-25 21:14
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1800. Data: 2018-11-25 21:08
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski