główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1711. Data: 2018-03-06 15:12
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
1712. Data: 2018-03-02 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1713. Data: 2018-03-02 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1714. Data: 2018-03-02 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1715. Data: 2018-03-02 14:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1716. Data: 2018-02-23 13:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wydmuch Irena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Wydmuch.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej I. Wydmuch złożone na dzień ślubowania.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1717. Data: 2018-02-23 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wydmuch Irena
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Wydmuch
Wykonanie: Anna Wiktorek
1718. Data: 2018-02-23 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1719. Data: 2018-02-23 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1720. Data: 2018-02-23 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1721. Data: 2018-02-23 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/212/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1722. Data: 2018-02-23 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1723. Data: 2018-02-23 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1724. Data: 2018-02-23 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1725. Data: 2018-02-23 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyworzece.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1726. Data: 2018-02-23 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1727. Data: 2018-02-22 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1728. Data: 2018-02-22 15:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1729. Data: 2018-02-22 15:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1730. Data: 2018-02-22 14:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista stypendystów Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1731. Data: 2018-02-22 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista stypendystów Gminy Mokrsko w zakresie przyznanego stypendium dla uzdolnionych uczniów ( za okres I śródrocza 2017/2018)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1732. Data: 2018-02-20 13:49
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1733. Data: 2018-02-20 13:37
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1734. Data: 2018-02-20 10:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1735. Data: 2018-02-20 10:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1736. Data: 2018-02-20 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1737. Data: 2018-02-20 10:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1738. Data: 2018-02-19 09:03
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko ds. sporządzania wniosków
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1739. Data: 2018-02-19 09:02
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1740. Data: 2018-02-19 09:02
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wyniki naboru na stanowisko ds. sporządzania wniosków
Wykonanie: Daniel Gołębiowski