główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1711. Data: 2018-12-28 08:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1712. Data: 2018-12-27 08:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1713. Data: 2018-12-27 07:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018-2023, 27 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1714. Data: 2018-12-27 07:27
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: III Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018-2023, 27 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1715. Data: 2018-12-21 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1716. Data: 2018-12-21 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1717. Data: 2018-12-21 08:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1718. Data: 2018-12-21 08:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1719. Data: 2018-12-20 14:49
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1720. Data: 2018-12-20 14:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1721. Data: 2018-12-20 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1722. Data: 2018-12-20 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1723. Data: 2018-12-20 13:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1724. Data: 2018-12-20 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/113/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie pracy z rodziną.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1725. Data: 2018-12-20 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".
Wykonanie: Anna Wiktorek
1726. Data: 2018-12-20 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? w czasie obowiązywania programu.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1727. Data: 2018-12-20 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1728. Data: 2018-12-20 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1729. Data: 2018-12-20 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1730. Data: 2018-12-20 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1731. Data: 2018-12-20 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1732. Data: 2018-12-20 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1733. Data: 2018-12-18 11:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1734. Data: 2018-12-17 14:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1735. Data: 2018-12-17 14:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1736. Data: 2018-12-17 14:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1737. Data: 2018-12-17 14:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1738. Data: 2018-12-14 15:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1739. Data: 2018-12-14 15:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1740. Data: 2018-12-13 13:37
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje radnych » Interpelacje kadencji 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Nr II 29 listopada 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski