główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1711. Data: 2017-05-09 08:31
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa stacji paliw w Krzyworzece
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1712. Data: 2017-05-08 13:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Cichosz Beata
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Beata Cichosz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej B. Cichosz.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1713. Data: 2017-05-08 11:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wyrębak Magdalena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Magdalena Wyrębak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej M. Wyrębak za 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1714. Data: 2017-05-04 14:05
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1715. Data: 2017-04-28 14:50
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Analiza stanu gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Mokrsko za 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1716. Data: 2017-04-28 14:49
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Analiza stanu gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Mokrsko za 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1717. Data: 2017-04-27 13:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie radnego Z. Bila.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1718. Data: 2017-04-27 13:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wyrembak Elżbieta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Wyrembak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie radnej E. Wyrembak.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1719. Data: 2017-04-27 13:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Siudy Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Siudy.
Dodatkowy opis redaktora: oświadczenie radnej G. Siudy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1720. Data: 2017-04-27 13:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Prygiel Grzegorz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grzegorz Prygiel.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie radnego G. Prygla.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1721. Data: 2017-04-27 13:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Płonka Paweł
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie radnego P. Płonki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1722. Data: 2017-04-27 13:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Pietras Marek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Marek Pietras.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie radnego M. Pietrasa.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1723. Data: 2017-04-27 13:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Musiał Paulina
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Paulina Musiał.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie radnej P. Musiał za 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1724. Data: 2017-04-27 13:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Dudzik Dariusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dariusz Dudzik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie radnego D. Dudzika za 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1725. Data: 2017-04-27 11:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Adam Szewczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie p. A. Szewczyka za 2016 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1726. Data: 2017-04-27 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1727. Data: 2017-04-26 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
1728. Data: 2017-04-26 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
1729. Data: 2017-04-26 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1730. Data: 2017-04-26 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1731. Data: 2017-04-26 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Anna Wiktorek
1732. Data: 2017-04-26 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z XXVIIII/2017 sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1733. Data: 2017-04-26 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
1734. Data: 2017-04-26 12:30
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2016; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z XXVI/2016 sesji rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1735. Data: 2017-04-21 11:54
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1736. Data: 2017-04-21 11:53
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1737. Data: 2017-04-21 10:38
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27s za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1738. Data: 2017-04-21 10:31
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27s za I kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1739. Data: 2017-04-21 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko (24 kwietnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1740. Data: 2017-04-20 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko (24 kwietnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wykonanie: Anna Wiktorek