główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1681. Data: 2017-11-07 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1682. Data: 2017-11-07 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1683. Data: 2017-11-07 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1684. Data: 2017-11-07 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1685. Data: 2017-11-07 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1686. Data: 2017-11-07 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chotowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1687. Data: 2017-11-07 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1688. Data: 2017-11-07 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mokrsko za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1689. Data: 2017-11-07 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1690. Data: 2017-11-06 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1691. Data: 2017-11-06 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1692. Data: 2017-11-06 13:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1693. Data: 2017-11-03 10:56
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1694. Data: 2017-11-02 11:09
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1695. Data: 2017-11-02 11:09
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1696. Data: 2017-10-30 12:48
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1697. Data: 2017-10-26 09:31
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1698. Data: 2017-10-26 09:31
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1699. Data: 2017-10-26 09:30
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1700. Data: 2017-10-26 09:30
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1701. Data: 2017-10-26 09:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1702. Data: 2017-10-26 09:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1703. Data: 2017-10-26 09:28
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1704. Data: 2017-10-26 09:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1705. Data: 2017-10-26 09:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1706. Data: 2017-10-26 09:26
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1707. Data: 2017-10-26 09:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1708. Data: 2017-10-26 09:15
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1709. Data: 2017-10-26 09:14
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za III kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1710. Data: 2017-10-26 09:14
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S za III kw. 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski