główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1621. Data: 2018-10-04 08:21
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Granty sołeckie 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1622. Data: 2018-10-04 08:15
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Granty sołeckie 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1623. Data: 2018-10-04 08:13
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1624. Data: 2018-10-04 08:12
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1625. Data: 2018-10-04 08:10
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa siłowni napowietrznych w m. Mokrsko i Ożarów
Wykonanie: Kamil Piekarski
1626. Data: 2018-10-04 08:09
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa siłowni napowietrznych w m. Mokrsko i Ożarów
Wykonanie: Kamil Piekarski
1627. Data: 2018-10-02 14:44
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1628. Data: 2018-10-02 09:29
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1629. Data: 2018-10-02 08:44
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1630. Data: 2018-10-02 08:42
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1631. Data: 2018-10-02 08:40
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1632. Data: 2018-10-02 08:39
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1633. Data: 2018-10-02 08:38
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1634. Data: 2018-10-02 08:37
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1635. Data: 2018-09-27 15:07
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1636. Data: 2018-09-27 15:05
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1637. Data: 2018-09-26 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kurenda dot. szkód w gospodarstwach rolnych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1638. Data: 2018-09-26 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kurenda dot. szkół w gospodarstwach rolnych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1639. Data: 2018-09-25 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1640. Data: 2018-09-25 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1641. Data: 2018-09-25 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1642. Data: 2018-09-25 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1643. Data: 2018-09-25 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1644. Data: 2018-09-25 14:10
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1645. Data: 2018-09-25 14:08
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1646. Data: 2018-09-25 13:46
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1647. Data: 2018-09-25 13:45
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi, na 2019 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1648. Data: 2018-09-25 13:40
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1649. Data: 2018-09-25 08:48
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe » Archiwum
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka - II ogłoszenie
Wykonanie: Kamil Piekarski
1650. Data: 2018-09-24 14:46
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski