główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1591. Data: 2017-11-29 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Wzmacniacz Nauczanki
Wykonanie: Kamil Piekarski
1592. Data: 2017-11-29 14:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1593. Data: 2017-11-29 14:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1594. Data: 2017-11-28 12:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie wraz z budową zjazdów, rozbudowie drogi gminnej nr 117065E w miejscowościach Komorniki - Motyl, rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki, wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1595. Data: 2017-11-28 12:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Komorniki - Lipie wraz z budową zjazdów, rozbudowie drogi gminnej nr 117065E w miejscowościach Komorniki - Motyl, rozbudowie drogi gminnej w miejscowościach Orzechowiec - Poręby - Komorniki, wraz z budową zjazdów.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1596. Data: 2017-11-28 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1597. Data: 2017-11-28 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1598. Data: 2017-11-28 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1599. Data: 2017-11-28 10:16
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko, na dzień 27.11.2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1600. Data: 2017-11-28 10:16
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko, na dzień 27.11.2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1601. Data: 2017-11-28 10:15
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko, na dzień 27.11.2017 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1602. Data: 2017-11-23 09:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XXXV/209/17 Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO NA 2018 ROK.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1603. Data: 2017-11-23 09:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XXXV/209/17 Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO NA 2018 ROK.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1604. Data: 2017-11-20 12:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Uwaga!
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1605. Data: 2017-11-15 08:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020" - przystąpienie do opracowania projektu dokumentu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1606. Data: 2017-11-15 07:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do do roku 2020" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1607. Data: 2017-11-15 07:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do do roku 2020" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1608. Data: 2017-11-15 07:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do do roku 2020" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1609. Data: 2017-11-15 07:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do do roku 2020" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1610. Data: 2017-11-14 11:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krajowy Zasób Nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1611. Data: 2017-11-14 11:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Krajowy Zasób Nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1612. Data: 2017-11-09 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1613. Data: 2017-11-07 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1614. Data: 2017-11-07 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1615. Data: 2017-11-07 10:07
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1616. Data: 2017-11-07 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1617. Data: 2017-11-07 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1618. Data: 2017-11-07 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1619. Data: 2017-11-07 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1620. Data: 2017-11-07 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek