główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1591. Data: 2018-03-02 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1592. Data: 2018-03-02 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1593. Data: 2018-03-02 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1594. Data: 2018-03-02 14:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1595. Data: 2018-02-23 13:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wydmuch Irena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Wydmuch.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej I. Wydmuch złożone na dzień ślubowania.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1596. Data: 2018-02-23 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wydmuch Irena
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Wydmuch
Wykonanie: Anna Wiktorek
1597. Data: 2018-02-23 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1598. Data: 2018-02-23 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1599. Data: 2018-02-23 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1600. Data: 2018-02-23 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/212/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1601. Data: 2018-02-23 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1602. Data: 2018-02-23 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1603. Data: 2018-02-23 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1604. Data: 2018-02-23 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyworzece.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1605. Data: 2018-02-23 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1606. Data: 2018-02-22 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1607. Data: 2018-02-22 15:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1608. Data: 2018-02-22 15:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1609. Data: 2018-02-22 14:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista stypendystów Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1610. Data: 2018-02-22 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista stypendystów Gminy Mokrsko w zakresie przyznanego stypendium dla uzdolnionych uczniów ( za okres I śródrocza 2017/2018)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1611. Data: 2018-02-20 13:49
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1612. Data: 2018-02-20 13:37
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1613. Data: 2018-02-20 10:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1614. Data: 2018-02-20 10:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1615. Data: 2018-02-20 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1616. Data: 2018-02-20 10:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1617. Data: 2018-02-19 09:03
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko ds. sporządzania wniosków
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1618. Data: 2018-02-19 09:02
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1619. Data: 2018-02-19 09:02
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wyniki naboru na stanowisko ds. sporządzania wniosków
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1620. Data: 2018-02-19 09:01
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki naboru na stanowisko ds. sporządzania wniosków
Wykonanie: Daniel Gołębiowski