główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1561. Data: 2018-01-11 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 stycznia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1562. Data: 2018-01-11 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 stycznia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1563. Data: 2018-01-11 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 stycznia 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1564. Data: 2018-01-11 13:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1565. Data: 2018-01-11 13:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1566. Data: 2018-01-10 14:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 8 stycznia 2018 r. - dotyczy "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1567. Data: 2018-01-10 14:57
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 8 stycznia 2018 r. - dotyczy "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1568. Data: 2018-01-08 15:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druki do pobrania.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1569. Data: 2018-01-08 14:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druki do pobrania.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualny druk oświadczenia majątkowego radnego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1570. Data: 2018-01-08 11:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: kalendarzyk zebrań wiejskich styczeń-luty 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1571. Data: 2018-01-08 11:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1572. Data: 2018-01-08 11:18
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na 2018 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Kalendarzyk zebrań wiejskich styczeń-luty 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1573. Data: 2018-01-08 11:15
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1574. Data: 2018-01-08 07:52
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1575. Data: 2018-01-05 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oferty zadania publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1576. Data: 2018-01-05 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie konkursu.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1577. Data: 2018-01-05 14:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1578. Data: 2018-01-05 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wzór umowy o realizację zadania publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1579. Data: 2018-01-05 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oferty zadania publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1580. Data: 2018-01-05 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Wójta w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1581. Data: 2018-01-05 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1582. Data: 2018-01-03 13:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: W naszym urzędzie zapłacisz kartą i telefonem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1583. Data: 2018-01-03 13:00
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od posiadania psów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od posiadania psów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1584. Data: 2018-01-03 12:59
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1585. Data: 2018-01-03 12:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1586. Data: 2018-01-03 12:53
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1587. Data: 2018-01-03 12:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1588. Data: 2018-01-03 07:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Planowane wyłączenia energii elektrycznej przez PGE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1589. Data: 2018-01-02 10:54
Dział: Urząd » Organizacja » Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1590. Data: 2018-01-02 10:53
Dział: Urząd » Organizacja » Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski