główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1561. Data: 2017-11-14 11:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Krajowy Zasób Nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1562. Data: 2017-11-09 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1563. Data: 2017-11-07 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1564. Data: 2017-11-07 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1565. Data: 2017-11-07 10:07
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1566. Data: 2017-11-07 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1567. Data: 2017-11-07 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1568. Data: 2017-11-07 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1569. Data: 2017-11-07 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1570. Data: 2017-11-07 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1571. Data: 2017-11-07 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chotowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1572. Data: 2017-11-07 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1573. Data: 2017-11-07 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mokrsko za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1574. Data: 2017-11-07 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1575. Data: 2017-11-06 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1576. Data: 2017-11-06 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1577. Data: 2017-11-06 13:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1578. Data: 2017-11-03 10:56
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią!"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1579. Data: 2017-11-02 11:09
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1580. Data: 2017-11-02 11:09
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1581. Data: 2017-10-30 12:48
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1582. Data: 2017-10-26 09:31
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1583. Data: 2017-10-26 09:31
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1584. Data: 2017-10-26 09:30
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1585. Data: 2017-10-26 09:30
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1586. Data: 2017-10-26 09:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1587. Data: 2017-10-26 09:29
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za III kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1588. Data: 2017-10-26 09:28
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1589. Data: 2017-10-26 09:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1590. Data: 2017-10-26 09:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za II kw. 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski