główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1531. Data: 2017-12-28 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1532. Data: 2017-12-28 10:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1533. Data: 2017-12-28 08:17
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1534. Data: 2017-12-28 08:15
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1535. Data: 2017-12-22 13:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1536. Data: 2017-12-22 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1537. Data: 2017-12-22 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii drogi gminnej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1538. Data: 2017-12-22 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Mokrsko na lata 2018-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1539. Data: 2017-12-22 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020
Wykonanie: Anna Wiktorek
1540. Data: 2017-12-22 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1541. Data: 2017-12-22 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1542. Data: 2017-12-22 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1543. Data: 2017-12-22 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1544. Data: 2017-12-22 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1545. Data: 2017-12-22 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1546. Data: 2017-12-22 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1547. Data: 2017-12-22 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1548. Data: 2017-12-22 12:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1549. Data: 2017-12-22 12:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XXXIX sesji rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1550. Data: 2017-12-22 12:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1551. Data: 2017-12-22 11:00
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Wykonanie: Kamil Piekarski
1552. Data: 2017-12-22 07:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Afrykański pomór świń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1553. Data: 2017-12-22 07:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Afrykański pomór świń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1554. Data: 2017-12-21 14:12
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1555. Data: 2017-12-21 14:12
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Wykonanie: Kamil Piekarski
1556. Data: 2017-12-21 14:12
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Wykonanie: Kamil Piekarski
1557. Data: 2017-12-20 14:09
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
1558. Data: 2017-12-20 14:08
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
1559. Data: 2017-12-20 14:07
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
1560. Data: 2017-12-18 14:56
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Wykonanie: Kamil Piekarski