główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1501. Data: 2018-06-29 07:11
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1502. Data: 2018-06-28 10:24
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1503. Data: 2018-06-28 10:20
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
1504. Data: 2018-06-25 14:36
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1505. Data: 2018-06-22 13:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1506. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1507. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1508. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1509. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1510. Data: 2018-06-22 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1511. Data: 2018-06-22 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1512. Data: 2018-06-22 13:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1513. Data: 2018-06-22 13:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1514. Data: 2018-06-14 20:34
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1515. Data: 2018-06-14 20:33
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1516. Data: 2018-06-14 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1517. Data: 2018-06-12 10:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja składu Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1518. Data: 2018-06-12 09:55
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1519. Data: 2018-06-11 14:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1520. Data: 2018-06-11 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1521. Data: 2018-06-11 13:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1522. Data: 2018-06-08 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójt Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1523. Data: 2018-06-08 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/264/10 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1524. Data: 2018-06-08 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Szkoły Podstawowej w Chotowie na uchwałę Nr XLV/233/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1525. Data: 2018-06-08 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2017 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1526. Data: 2018-06-08 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1527. Data: 2018-06-08 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1528. Data: 2018-06-06 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1529. Data: 2018-06-06 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1530. Data: 2018-06-06 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski